Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Gunilla Mårtensson

Forskarpresentation

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö, universitetslektor, professor i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Gunilla Mårtensson har en sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen och är professor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Cronhjort, M., Nobuoka, J., Ängskog, P., Haga, A. & Mårtensson, G. (2022). Efforts to improve attractiveness of lower level engineering education (concept). SEFI 2022 - 50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education, Proceedings. S. 1104-1112. 10.5821/conference-9788412322262.1444 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., Hellström-Hyson, E. & Leo Swenne, C. (2019). An intervention study on peer learning. . [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. . [Mer information]
Löfmark, A. & Mårtensson, G. (2014). Using peer learning in elderly care : exploring the experiences of an alternative supervision model. NET 2014 25th International Networking for Healthcare Education Conference : Education in clinical practice and practice development 1, Core paper and theme paper abstracts. S. 16-17. [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2013). Development, implementation and student evaluation of a model for clinical final examination in nursing education. . [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2013). Development, Implementation and Student Evaluation of a Model for Clinical Final Examination in Nursing Education. . [Mer information]
Bååth, C., Mårtensson, G., Mamhidir, A., Florin, J., Muntlin-Athlin, Å. & Gunningberg, L. (2013). Pressure ulcer prevention – is nursing knowledge appropriate or not? : A descriptive multi-center study in Sweden. Proceedings of the 16th Annual European Pressure Ulcer Meeting, Vienna Austria. [Mer information]
Kristofferzon, M. & Mårtensson, G. (2013). Stöd och utmaningar i verksamhetsförlagd utbildning - vem bidrar till lärandet ur studenters perspektiv?. . [Mer information]
Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2012). Avslutande klinisk examination i sjuksköterskeprogrammet : OSCE samt "bedside" observation. Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar - möjligheter och utmaningar. [Mer information]
Mårtensson, G. & Hellström-Hyson, E. (2012). Peer learning och parhandledning : Studenters möjligheter och handledares utmaningar. Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar - möjligheter och utmaningar. [Mer information]
Mårtensson, G. (2010). The Insider and Outsider Perspective - Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care : 41st Nordic Hematology Spring Meeting.. . [Mer information]
Mårtensson, G. (2007). Nursing research overseas : learning the positive experience. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)