Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Josefin Westerberg Jacobson

Josefin Westerberg Jacobson, Avdelningschef, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Forskarpresentation

Josefin Westerberg Jacobson

Universitetslektor, avdelningschef

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Josefin Westerberg Jacobson har en kandidatexamen (1995) och magisterexamen i psykologi (2003) och disputerade i vårdvetenskap år 2010. Hon har sedan 1995 varit involverad i flera forskningsprojekt, som spänner över livskvalitet bland barn och ungdomar med cerebral pares till små barns matvanor. I dessa studier fick hon god erfarenhet av att intervjua barn och ungdomar, som kräver både förberedelse, reflektion och kunskap.

Efter flera år med IDA-projektet (Identification of Dieting in Adolescent girls), först som forskningsassistent och senare som koordinator påbörjade hon sina doktorandstudier. Hon disputerade år 2010 vid Uppsala universitet i ämnet vårdvetenskap. Avhandlingsarbetet fokuserade på stört ätbeteende, ätstörningar, matvanor, fysisk aktivitet, familjepåverkan och psykologiska faktorer. Doktorandprojektet undersökte både riskfaktorer för att utveckla attityder till stört ätande och faktorer som skyddar mot detta. Efter disputationen började hon arbete som universitetslektor här vid Högskolan i Gävle med utbildning och forskning. Hon har undervisat och handlett på både grund- och avancerad nivå. Från och med år 2016 har hon ett uppdrag som avdelningschef på Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

Josefins nuvarande forskning inriktar sig på stört ätbeteende, arbetsengagemang och hälsofrämjande aspekter kopplat till studier/arbete för personer med stört ätbeteende. Vidare vårdpersonalens attityder och inställning till patienter inom psykiatrin och psykisk ohälsa.

AKTUELL FORSKNING

  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa.
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Westerberg Jacobson, J. (2010). Wish to be thinner : Development and Prediction of Disturbed Eating: A Longitudinal Study of Swedish Girls and Young Women. Diss. (sammanfattning), 2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 95 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 57) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)