Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kati Knudsen

Forskarpresentation

Kati Knudsen

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Kati Knudsen är främst aktiv inom forskningsområdet patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi. Kati Knudsen intresserar sig bland annat för luftvägsbedömning inom anestesisjukvården, både från professionen och patientens perspektiv.

AKTUELL FORSKNING

Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen

Omhändertagande av äldre patienter inom anestesi- och intensivvård.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Knudsen, K., Högman, M., Nilsson, U. & Pöder, U. (2022). Swedish registered nurse anesthetists’ understanding of difficult airway algorithms. Journal of Perianesthesia Nursing, 37 (5), 706-711. 10.1016/j.jopan.2021.12.008 [Mer information]
Knudsen, K., Pöder, U., Nilsson, U., Högman, M., Larsson, A. & Larsson, J. (2017). How anaesthesiologists understand difficult airway guidelines : an interview study. Upsala Journal of Medical Sciences, 122 (4), 243-248. 10.1080/03009734.2017.1406020 [Mer information]
Knudsen, K., Nilsson, U., Högman, M. & Pöder, U. (2016). Awake intubation creates feelings of being in a vulnerable situation but cared for in safe hands : a qualitative study. BMC Anesthesiology, 16 (1). 10.1186/s12871-016-0240-z [Mer information]
Knudsen, K., Pöder, U., Högman, M., Larsson, A. & Nilsson, U. (2014). A nationwide postal questionnaire survey : The presence of airway guidelines in anaesthesia department in Sweden. BMC Anesthesiology, 14 (25), 25-. 10.1186/1471-2253-14-25 [Mer information]
Knudsen, K., Högman, M., Larsson, A. & Nilsson, U. (2014). The best method to predict easy intubation : a quasi-experimental pilot study. Journal of Perianesthesia Nursing, 29 (4), 292-297. 10.1016/j.jopan.2013.05.015 [Mer information]

Doktorsavhandling

Knudsen, K. (2016). Airway management in anaesthesia care : professional and patient perspectives. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 56 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1205) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-12-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)