Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Kerstin är legitimerad sjuksköterska, har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, neurologi och en specialistutbildning i hälso och sjukvård för barn och ungdom.

AKTUELL FORSKNING

  • Internetbaserad multimodal beteendebehandling vid migrän i primärvården
  • Personlighetens betydelse för stressrelaterade sjukdomstillstånd
  • Att leva med långvarig ohälsa — hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Helmerson, B., Sundholm, A., Hedborg, K., Waldenlind, E., Kierkegaard, M. & Nilsson Remahl, A. (2021). A pilot study of the feasibility of a Swedish multimodal group intervention for severe migraine - The migraine patient school. Cephalalgia Reports, 4, 1-9. 10.1177/25158163211020447 [Mer information]
Sundbom Thunander, L. & Hedborg, K. (2019). Association between prescribed antidepressants and other prescribed drugs differ by gender : a nationwide register-based study in Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 73 (1), 73-79. 10.1080/08039488.2018.1536766 [Mer information]
Thunander Sundbom, L., Bingefors, K., Hedborg, K. & Isacson, D. (2017). Are men under-treated and women over-treated with antidepressants? : Findings from a cross-sectional survey in Sweden. BJPsych bulletin, 41 (1), 145-150. 10.1192/pb.bp.116.054270 [Mer information]
Hedborg, K. & Muhr, C. (2012). The influence of multimodal behavioral treatment on the consumption of acute migraine drugs : a randomized, controlled study. Cephalalgia, 32 (4), 297-307. 10.1177/0333102412437386 [Mer information]
Hedborg, K. & Muhr, C. (2011). Multimodal behavioral treatment of migraine : An Internet-administered, randomized, controlled trial. Upsala Journal of Medical Sciences, 116 (3), 169-186. 10.3109/03009734.2011.575963 [Mer information]
Hedborg, K., Anderberg, U. & Muhr, C. (2011). Stress in migraine : personality-dependent vulnerability, life events, and gender are of significance. Upsala Journal of Medical Sciences, 116 (3), 187-199. 10.3109/03009734.2011.573883 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Ackelman, B., Sundholm, A., Kierkegaard, M., Hedborg, K., Waldenlind, E., Ingela, A. & Remahl, M. (2019). Migraine patient school (MPS) - A structured multimodal educational programme for patients with high frequency and chronic migraine. Cephalalgia, 39, 332-332. [Mer information]

Doktorsavhandling

Hedborg, K. (2011). Migraine and Stress : An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 73 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 695) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hedborg, K. (2015). Omvårdnad vid migrän. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 101-124. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)