Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Kerstin är legitimerad sjuksköterska, har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, neurologi och en specialistutbildning i hälso och sjukvård för barn och ungdom.

AKTUELL FORSKNING

  • Internetbaserad multimodal beteendebehandling vid migrän i primärvården
  • Personlighetens betydelse för stressrelaterade sjukdomstillstånd
  • Att leva med långvarig ohälsa — hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Hedborg, K. (2011). Migraine and Stress : An Internet administered Multimodal Behavioral Treatment Intervention. Diss. (sammanfattning), 2011. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 73 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 695) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Hedborg, K. (2015). Omvårdnad vid migrän. Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 101-124. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)