Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Forskarpresentation

Kerstin Hedborg

Universitetslektor

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Kerstin är legitimerad sjuksköterska, har en doktorsexamen i medicinsk vetenskap, neurologi och en specialistutbildning i hälso och sjukvård för barn och ungdom.

AKTUELL FORSKNING

  • Internetbaserad multimodal beteendebehandling vid migrän i primärvården
  • Personlighetens betydelse för stressrelaterade sjukdomstillstånd
  • Att leva med långvarig ohälsa — hanteringsförmåga/resurser och upplevd livskvalitet

LÄS MER OM

Sjuksköterskeutbildningen

Anatomi och fysiologi
Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi
Omvårdnad vid smärta
Klinisk kemi
Genusmedicin
Handledning av C-uppsatser

Kroppen, stress och sjukdom

Stressfysiologi och stressrelaterade sjukdomstillstånd

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska

Smärtfysiologi
Smärtfarmakologi

Akutmedicin

Fördjupningsarbeten

Examinator

Sjuksköterskeprogrammet
Fysiologi och anatomi sjuksköterskeutbildningen samt Pediatrik, gynekologi, geriatrik och farmakologi.
Fristående kurs i Akutmedicin

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)