Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kerstin Stake-Nilsson

Forskarpresentation

Kerstin Stake-Nilsson

Universitetslektor, Med. Dr i medicinsk vetenskap

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Sjuksköterskeexamen. Min forskning rör i huvudsak personer med långvariga kroniska besvär, då framförallt mag-tarmbesvär.

AKTUELL FORSKNING

 • Användandet av komplementär och alternativ medicin vid funktionella mag-tarmbesvär
 • Samband mellan personlighetstyp och funktionella mag-tarmbesvär
 • Att leva med långvariga kroniska mag-tarmbesvär
 • Helicobacter Pyloris roll vid utvecklandet av magsår. Forskningen som rör Helicobacter Pylori (magsårsbakterien) sker i ett samarbete med Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet, Stockholm.

LÄS MER OM

Vård och medicin

 • Hälso- och sjukvårdslinjen 80 poäng, 1984
 • Vidareutbildning för sjuksköterskor Hjärt- och kärlsjukdomar 5 poäng, 2001
 • Vidareutbildning för sjuksköterskor Gastroenterologiska sjukdomar 5 poäng, 2001
 • Tillämpad fysiologi 20 poäng, 2002
 • Farmakologi B 10 poäng, 2003
 • Doktorsexamen medicinsk vetenskap, 2011

Pedagogik

 • Pedagogik inriktning vårdpedagogik 80 poäng, 2001
 • Handledning och mentorskap 5 poäng, 2002
 • Högskolepedagogik- Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 9 hp. 2010

Forskarutbildning

 • Doktorandutbildning, Institutionen för Medicin, Karolinska sjukhuset Stockholm, 2004-2011
 • Introduktion till biostatistik 3 hp, 2004
 • Att kommunicera vetenskap 1,5 hp, 2005
 • Medicinsk vetenskapsteori och forskningsetik 1,5 hp, 2006
 • Metoder för kvalitativ innehållsanalys 7,5 hp, 2006
 • Datainsamlings- och analysmetoder I: Introduktion till kvalitativ metod 3,8 hp, 2006
 • Vetenskapligt skrivande och informationskompetens 3 hp, 2006
 • Studiedesign vid klinisk forskning 4 hp, 2010
 • Introduktion till mätning av livskvalitet 1,5 hp, 2010
 • Tillämpad statistisk analys vid longitudinella data 4,5 hp, 2010

Klinisk erfarenhet

 • Sjuksköterska Medicinklinik samt geriatrisk klinik Sandvikens sjukhus 1984-1985
 • Biträdande Avdelningschef Medicinklinik Sandvikens sjukhus 1988-1992
 • Sjuksköterska Akutmottagning Länssjukhuset Gävle 1997-2008
 • Universitetsadjunkt Medicinsk vetenskap högskolan Gävle 2001-2011
 • Studierektor Vårdvetenskap och Medicinsk vetenskap högskolan Gävle 2005-2008
 • Universitetslektor Medicins vetenskap högskolan Gävle 2012-forts.

Övrigt

Deltagande med poster: A Qualitative Study of Complementary and Alternative Medicine Use in Persons With Uninvestigated Dyspepsia vid American Gastroenterology Association, Los Angeles 2006
Reviewer; Medical Science Monitor, International Medical Journal for Experimental and Clinic research. May 2009
Reviewer; Cochrane Upper Gastrointestinal and Pancreatit Diseases Group Satellite Centre. Ontario, Canada, 2009

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)