Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kerstin Stake-Nilsson

Forskarpresentation

Kerstin Stake-Nilsson

Universitetslektor, Med. Dr i medicinsk vetenskap

Forskningsämne: Medicinsk vetenskap

Sjuksköterskeexamen. Min forskning rör i huvudsak personer med långvariga kroniska besvär, då framförallt mag-tarmbesvär.

AKTUELL FORSKNING

  • Användandet av komplementär och alternativ medicin vid funktionella mag-tarmbesvär
  • Samband mellan personlighetstyp och funktionella mag-tarmbesvär
  • Att leva med långvariga kroniska mag-tarmbesvär
  • Helicobacter Pyloris roll vid utvecklandet av magsår. Forskningen som rör Helicobacter Pylori (magsårsbakterien) sker i ett samarbete med Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet, Stockholm.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Elm, A., Stake-Nilsson, K., Björkman, A. & Sjöberg, J. (2023). Academic teachers’ experiences of technology enhanced learning (TEL) in higher education – A Swedish case. Cogent Education, 10 (2). 10.1080/2331186x.2023.2237329 [Mer information]
Tödt, K., Stake-Nilsson, K., Gustafsson, S., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). What does self-care practice look like among patients undergoing radiotherapy in routine radiotherapy care?. Palliative & Supportive Care, 31 (S1), S162-. 10.1007/s00520-023-07786-4 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Gustafsson, S., Tödt, K., Fransson, P. & Efverman, A. (2022). A Study of Self-Care Practice in Routine Radiotherapy Care: Identifying Differences Between Practitioners and Non-Practitioners in Sociodemographic, Clinical, Functional, and Quality-of-Life-Related Characteristics. Integrative Cancer Therapies, 21, 1-13. 10.1177/15347354221130301 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Almstedt Jansson, M., Fransson, G., Masoumi, D., Elm, A., Toratti-Lindgren, M. & Björkman, A. (2022). Medication dosage calculation among nursing students : does digital technology make a difference? A literature review.. BMC Nursing, 21 (1). 10.1186/s12912-022-00904-3 [Mer information]
Fritzell, K., Stake Nilsson, K., Jervaeus, A., Hultcrantz, R. & Wengström, Y. (2017). The importance of people's values and preferences for colorectal cancer screening participation. European Journal of Public Health, 27 (6), 1079-1084. 10.1093/eurpub/ckw266 [Mer information]
Fritzell, K., Jervaeus, A., Stake Nilsson, K., Hultcrantz, R. & Wengström, Y. (2017). Translation and cultural adaption of the decisions module for colorectal cancer screening into a Swedish version - the SCREESCO questionnaire. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 52 (11), 1248-1252. 10.1080/00365521.2017.1357751 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Hultcrantz, R., Unge, P. & Wengström, Y. (2013). Changes in symptoms and lifestyle factors in patients seeking healthcare for gastrointestinal symptoms : an 18-year follow-up study. European Journal of Gastroenterology and Hepathology, 25 (12), 1470-1477. 10.1097/MEG.0b013e328365c359 [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Hultcrantz, R., Unge, P. & Wengström, Y. (2012). Complementary and alternative medicine used by persons with functional gastrointestinal disorders to alleviate symptom distress. Journal of Clinical Nursing, 21 (5-6), 800-808. 10.1111/j.1365-2702.2011.03985.x [Mer information]
Stake-Nilsson, K., Söderlund, M., Hultcrantz, R. & Unge, P. (2009). A qualitative study of complementary and alternative medicine use in persons with uninvestigated dyspepsia. Gastroenterology Nursing, 32 (2), 107-114. 10.1097/SGA.0b013e31819e4be7 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)