Sök

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark
Finansieras med anslag från AFA-Försäkring och Högskolan i Gävle

  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprogram: Smittspridning på arbetsplatsen - ett arbetsmiljöproblem i vården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor

LÄS MER OM

Högskolan i Gävle, oavlönad docent i Vårdvetenskap, 2017

Uppsala universitet Medicine Doktorsexamen med inriktning mot vårdvetenskap, 2010

Uppsala universitet Medicine Magisterexamen, 2001

Vårdhögskolan Falun Sjuksköterskeexamen Hälso- och sjukvårdslinjen 120p, 1995

Pedagogisk utbildning

Högskolan i Gävle Kurs i forskarhandledning, 2014

Uppsala universitet Pedagogisk grundutbildning, 2011

Uppsala universitet Handledarutbildning inom vetenskapsområdet medicin och farmaci, 2010

Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg I, kurs för handledare till examensarbeten, 2007

Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs) 5p, 2005

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)