Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Utförligare beskrivning av forskningsområde och forskningsämne. "Förnamn Efternamn" eller "jag" tillhör forskargruppen forskargrupp och är främst aktiv inom forskningsområde. Förnamn intresserar sig bland annat för område, ett område beskrivning av område.

AKTUELL FORSKNING

Belastningsbesvär hos hemodialyssjuksköterskor i Sverige och Danmark
Finansieras med anslag från AFA-Försäkring och Högskolan i Gävle

  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprogram: Smittspridning på arbetsplatsen - ett arbetsmiljöproblem i vården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • 20-års uppföljning av den svenska longitudinella kohortstudien om risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ätrelaterad ohälsa bland unga flickor

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)