Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Forskarpresentation

Magnus Lindberg

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Jag är grundutbildad sjuksköterska med fördjupningsutbildning inom njurmedicinsk vård. Jag har 25 års klinisk erfarenhet som sjuksköterska inom njurmedicin, företrädesvis behandling med hemodialys och på vårdavdelning men till viss del även transplantationsmottagning och peritonealdialys. Jag disputerade 2010 vid Uppsala universitet och blev docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle 2017. Fram till idag har jag främst bedrivit forskning inom njurmedicinsk omvårdnad, förebyggande av smittspridning och metodutveckling. Under åren 2022-2023 var jag ämnesansvarig för forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Undervisning

Jag undervisar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, framför allt i vetenskaplig metod. Dessutom handleder jag magisterstudenter samt doktorander som genomgår forskarutbildning.

Forskning

Min nuvarande forskning är fördelad mellan forskargrupperna INKluderande Arbetsliv (INKA) och att Leva med Långvarig Ohälsa. Ett doktorandprojekt fokuserar på chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt hur medarbetarna skattar arbetstillfredsställelse efter förstalinjechefers ändrade kontrollspann. I ett annat doktorandprojekt studeras behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga samt hur vårdpersonalens kommunikation och behandlingsförväntningar bidrar till hälsofrämjande tillfredsställelse. I ett tredje doktorandprojekt undersöks faktorer som kan vara av betydelse för äldre personers möjligheter till ett förlängt arbetsliv samt vad ett förlängt arbetsliv skulle kunna betyda för välbefinnande och hälsa.

Jag leder klinisk forskning inriktad på att optimera hälsa vid långvarigt sjukdomstillstånd och då huvudsakligen för personer som behöver hemodialysbehandling samt deltar i forskning kring förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården. Förutom ovan nämnda, arbetar jag även med psykometri, det vill säga metoder för att utveckla, modifiera, översätta och validera instrument/skattningsskalor baserat på klassisk testteori.

Uppdrag

Suppleant i Forskningsetiska Rådet
Ledamot i Njurfondens bedömargrupp
Editor-in-chief Journal of Renal Care

AKTUELL FORSKNING

  • Forskningsprogram: Patientsäkerhet, kvalitet och omvårdnad i dialysvården
  • Forskningsprojekt: Förebyggande av smittspridning
  • Forskningsprojekt: Akupunktur mot neurotoxiska biverkningar av cytostatikabehandling: symptom, neurologisk funktion, aktivitetsförmåga och livskvalitet
  • Forskningsprojekt: Omhändertagande av äldre patienter inom anestesi och intensivvård
  • Doktorandprojekt: Chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv
  • Doktorandprojekt: Betydelsen av ospecifika behandlingsfaktorer i vårdmötet för patienters behandlingseffekter på emesis, livskvalitet och arbetsförmåga i cancervård

Avslutade forskningsprojekt

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hedlund, Å. & Lindberg, M. (2024). A matter of research integrity: The reporting of statistical software used in studies published in nursing journals in 2023. . [Submitted] [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Lindberg, M., Wijk, K. & Strömberg, A. (2023). A complex challenge with unclear improvement: the need for involvement, contextualization and facilitation when managers implement a leadership model. Leadership in Health Services, 36 (2), 236-246. 10.1108/lhs-05-2022-0055 [Mer information]
Bjuhr, M., Lindberg, M., Engström, M., Welmer, A. & Sjölund, B. (2023). Antecedents of and experiences with voluntary early exit from working life before the expected retirement age in Sweden. . [Submitted] [Mer information]
Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Chemotherapy-induced Emesis: Experienced Burden in Life, and Significance of Treatment Expectations and Communication in Chemotherapy Care. Integrative Cancer Therapies, 22. 10.1177/15347354231217296 [Mer information]
Lindberg, M. & Lindberg, M. (2023). Development and Validation of the Infection Prevention Appraisal Scale. Nursing Reports, 13 (1), 157-165. 10.3390/nursrep13010017 [Mer information]
Westergren, E. & Lindberg, M. (2023). Haemodialysis nurses' occupational health and work‐related musculoskeletal hand pain after work: A cluster analysis. Nursing Open, 10 (6), 4064-4070. 10.1002/nop2.1666 [Mer information]
Arvidsson, L., Skytt, B., Lindberg, M. & Lindberg, M. (2023). Nurses’ assessed self-efficacy levels to medical asepsis and their relation to structural empowerment, work engagement and work-related stress. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 74 (2), 501-513. 10.3233/wor-211305 [Mer information]
Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Patients’ experiences of emesis and the significance of treatment expectations and communication during chemotherapy for cancer. Supportive Care in Cancer, 31 (S1), s39-. 10.1007/s00520-023-07786-4 [Mer information]
Arvidsson, L., Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2022). Healthcare personnel's working conditions in relation to risk behaviours for organism transmission : A mixed-methods study. Journal of Clinical Nursing, 31 (7-8), 878-894. 10.1111/jocn.15940 [Mer information]
Bjuhr, M., Engström, M., Welmer, A., Lindberg, M. & Sjölund, B. (2022). Incentives behind and experiences of being active in working life after age 65 in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (23). 10.3390/ijerph192315490 [Mer information]
Westergren, E. & Lindberg, M. (2022). Work-related musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses: An exploratory study of the work situation from an ergonomic perspective. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 72 (3), 875-884. 10.3233/wor-205241 [Mer information]
Willmer, M., Westerberg Jacobson, J. & Lindberg, M. (2021). An exploratory analysis of work engagement among women with and without disordered eating.. BMC Women's Health, 21 (1). 10.1186/s12905-021-01429-8 [Mer information]
Westergren, E., Ludvigsen, M. & Lindberg, M. (2021). Prevalence of musculoskeletal complaints among haemodialysis nurses – a comparison between Danish and Swedish samples. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 27 (3), 896-901. 10.1080/10803548.2019.1688018 [Mer information]
Pahus, J., Lindberg, M., Finderup, J. & Ludvigsen, M. (2021). The Fluid Intake Appraisal Inventory for low fluid intake among patients on haemodialysis : Translation and psychometric evaluation of the Danish version. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (4), 1152-1159. 10.1111/scs.12931 [Mer information]
Westergren, E., Ludvigsen, M. & Lindberg, M. (2020). Associations between materials used and work-related musculoskeletal hand complaints among haemodialysis nurses. Journal of Renal Care, 46 (3), 185-192. 10.1111/jorc.12317 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2020). Continued wearing of gloves: a risk behaviour in patient care. Infection Prevention in Practice, 2 (4). 10.1016/j.infpip.2020.100091 [Mer information]
Stenberg, J., Lindberg, M. & Furuland, H. (2020). Implementation of a decision aid for recognition and correction of volume alterations (Recova<sup>®</sup>) in haemodialysis patients. Upsala Journal of Medical Sciences, 125 (4), 281-292. 10.1080/03009734.2020.1804495 [Mer information]
Stenberg, J., Keane, D., Lindberg, M. & Furuland, H. (2020). Systematic fluid assessment in haemodialysis : Development and validation of a decision aid. Journal of Renal Care, 46 (1), 52-61. 10.1111/jorc.12304 [Mer information]
Stenberg, J., Melin, J., Lindberg, M. & Furuland, H. (2019). Brain natriuretic peptide reflects individual variation in hydration status in hemodialysis patients. Hemodialysis International, 23 (3), 402-413. 10.1111/hdi.12751 [Mer information]
Willmer, M., Westerberg Jacobson, J. & Lindberg, M. (2019). Exploratory and confirmatory factor analysis of the 9-Item Utrecht Work Engagement Scale in a multi-occupational female sample: a cross-sectional study. Frontiers in Psychology, 10. 10.3389/fpsyg.2019.02771 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2019). Perceptions of infection control practices and the use of vignettes to alter infection control behavior: A feasibility study : Infection control practices. Florence Nightingale Journal of Nursing, 27 (3), 231-240. [Mer information]
Stenberg, J., Henriksson, C., Lindberg, M. & Furuland, H. (2018). Perspectives on clinical use of bioimpedance in hemodialysis : focus group interviews with renal care professionals.. BMC Nephrology, 19 (1). 10.1186/s12882-018-0907-4 [Mer information]
Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities : a longitudinal observational case study. Journal of Hospital Infection, 100 (3), e146-e150. 10.1016/j.jhin.2018.07.041 [Mer information]
Melin, J., Lindberg, M., Stenberg, J. & Hans, F. (2017). Bedside BNP as a marker of overhydration in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology, 28 (Suppl.), 878-878. Länk [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, M. & Skytt, B. (2017). Risk behaviours for organism transmission in health care delivery : A two month unstructured observational study. International Journal of Nursing Studies, 70, 38-45. 10.1016/j.ijnurstu.2017.02.016 [Mer information]
Stenberg, J., Lindberg, M. & Furuland, H. (2016). Clinical praxis for assessment of dry weight in Sweden and Denmark : a mixed-methods study. Hemodialysis International, 20 (1), 111-119. 10.1111/hdi.12336 [Mer information]
Friberg, S., Jansson, J., Westergren, E. & Lindberg, M. (2016). Grundutbildade sjuksköterskors upplevelse att börja arbeta på en barnavdelning. Nordisk sygeplejeforskning, 6 (1), 20-33. 10.18261/issn.1892-2686-2016-01-03 [Mer information]
Erlingmark, J., Hedström, M. & Lindberg, M. (2016). Nurse staffing and renal anaemia outcomes in haemodialysis care. Journal of Renal Care, 42 (3), 185-189. 10.1111/jorc.12167 [Mer information]
Björn, C., Lindberg, M. & Rissén, D. (2016). Significant factors for work attractiveness and how these differ from the current work situation among operating department nurses. Journal of Clinical Nursing, 25 (1-2), 109-116. 10.1111/jocn.13003 [Mer information]
Ludvigsen S, M., Hermansen M, H. & Lindberg, M. (2015). The quality of nursing care during intradialytic fluid removal in haemodialysis : time to change practice?. Journal of Clinical Nursing, 24 (11/12), 1733-1736. 10.1111/jocn.12735 [Mer information]
Lindberg, M., Bäckström-Andersson, H., Lindström, R. & Lindberg, M. (2013). Dry weight from the haemodialysis patient perspective. Renal Society of Australasia Journal, 9 (2), 68-73. [Mer information]
Winters, A., Lindberg, M. & Sol, B. (2013). Validation of a Dutch self-efficacy scale for adherence to fluid allowance among patients on haemodialysis. Journal of Renal Care, 39 (1), 31-38. 10.1111/j.1755-6686.2012.00325.x [Mer information]
Lindberg, M., Lundström-Landegren, K., Johansson, P., Lidén, S. & Holm, U. (2012). Competencies for practice in renal care : a national Delphi study.. Journal of renal care, 38 (2), 69-75. 10.1111/j.1755-6686.2012.00260.x [Mer information]
Lindberg, M. & Lindberg, M. (2012). Haemodialysis nurses knowledge about methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of renal care, 38 (2), 82-85. 10.1111/j.1755-6686.2011.00215.x [Mer information]
Lindberg, M. (2012). Monitoring and blunting styles in fluid restriction consultation. Hemodialysis International, 16 (2), 282-285. 10.1111/j.1542-4758.2011.00641.x [Mer information]
Lindberg, M. & Ludvigsen, M. (2012). Ultrafiltration rate as a nursing-sensitive quality indicator in haemodialysis. International Journal of Nursing Studies, 49 (10), 1320-1324. 10.1016/j.ijnurstu.2012.02.018 [Mer information]
Lindberg, M., Wikström, B. & Lindberg, P. (2011). A behavioural nursing intervention for reduced fluid overload in haemodialysis patients : Initial results of acceptability, feasibility and efficacy. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 3 (2), 87-98. 10.1111/j.1752-9824.2011.01093.x [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, M., Skytt, B., Högman, M. & Carlsson, M. (2011). Attitudes toward patients with multidrug-resistant bacteria : scale development and psychometric evaluation. Journal of Infection Prevention, 12 (5), 196-203. 10.1177/1757177411411122 [Mer information]
Lindberg, M. (2011). Depressive symptoms and prescription of antidepressants in hemodialysis patients. Dialysis & Transplantation, 40 (5), 218-221. 10.1002/dat.20567 [Mer information]
Lindberg, M. & Fernandes, M. (2010). Self-efficacy in relation to limited fluid intake amongst Portuguese haemodialysis patients. Journal of Renal Care, 36 (3), 133-138. 10.1111/j.1755-6686.2010.00182.x [Mer information]
Lindberg, M., Wikström, B. & Lindberg, P. (2010). Subgroups of haemodialysis patients in relation to fluid intake restrictions : a cluster analytical approach.. Journal of Clinical Nursing, 19 (21-22), 2997-3005. 10.1111/j.1365-2702.2010.03372.x [Mer information]
Lindberg, M., Prütz, K., Lindberg, P. & Wikström, B. (2009). Interdialytic weight gain and ultrafiltration rate in hemodialysis : lessons about fluid adherence from a national registry of clinical practice. Hemodialysis International, 13 (2), 181-188. 10.1111/j.1542-4758.2009.00354.x [Mer information]
Lindberg, M. & Lindberg, P. (2008). Overcoming obstacles for adherence to phosphate binding medication in dialysis patients : a qualitative study. Pharmacy World & Science, 30 (5), 571-6. 10.1007/s11096-008-9212-9 [Mer information]
Lindberg, M., Wikström, B. & Lindberg, P. (2007). Fluid Intake Appraisal Inventory : development and psychometric evaluation of a situation-specific measure for haemodialysis patients' self-efficacy to low fluid intake.. Journal of Psychosomatic Research, 63 (2), 167-73. 10.1016/j.jpsychores.2007.03.013 [Mer information]
Lindberg, M., Lindberg, P. & Wikström, B. (2007). Medication discrepancy : a concordance problem between dialysis patients and caregivers.. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, 41 (6), 546-52. 10.1080/00365590701421363 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Lindberg, M. (2021). Article categories, treatment cohort studied, and countries publishing in Journal of Renal Care 2019-2021. Journal of Renal Care, 47 (4). 10.1111/jorc.12402 [Mer information]
Lindberg, M. (2019). Single-case experimental designs : a clinical research opportunity in renal care. Journal of Renal Care, 45 (2), 72-73. 10.1111/jorc.12278 [Mer information]
Lindberg, M. (2018). Evidence-based Renal Care: Does it Matter. Journal of Renal Care, 44 (2), 63-64. 10.1111/jorc.12244 [Mer information]
Lindberg, M. (2017). Fluid removal in haemodialysis - is yours too fast?. Journal of Renal Care, 43 (2), 71-72. [Mer information]
Lindberg, M. & Ludvigsen, M. (2013). Ultrafiltration rate is a poor indicator of haemodialysis nursing quality. Commentary on Lindberg and Ludvigsen (2012) Response. International Journal of Nursing Studies, 50 (1), 138-139. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Lindberg, M. & Ludvigsen, M. (2013). Authors' response. International Journal of Nursing Studies, 50 (1), 138-9. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)