Forskarpresentation

Malin Jordal

Malin Jordal jobbar som lektor på Avdelningen för vårdvetenskap på Akademin för hälsa och arbetsliv.

Forskarpresentation

Malin Jordal

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jordal, M., Öhman, A. & Wijewardene, K. (2020). Respectability and rights. Sexual and reproductive health and rights of Sri Lankan women formerly involved in prostitution. Contemporary South Asia, 28 (1), 28-42. 10.1080/09584935.2019.1667301 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)