Sök

Forskarpresentation

Maria Engström

Maria Engström har jobbat på HiG sen 2016 som professor i vårdvetenskap.Forskar kring vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för vård- och omsorgspersonal.

Forskarpresentation

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria har en fil dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

  • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
  • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
  • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
  • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about Nursing students' self-reported Nurse Professional Competence at the time of graduation and one year later
  • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
  • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
  • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
  • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
  • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

  • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
  • Vård och omsorg av äldre i Kina
  • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about nursing students see above
  • Project of National Natural Science Found of China: Prediction of Developmental Trajectory of Elderly Frailty Dwelling in Community and the Confirmatory Study on Health Management with the Key Intervention of Multicomponent Exercise
  • Project from Government of Lishui City: Effects of a governmental nursing home training program among managers and front-line staff.
  • Förstärkt verklighet för balansträning inom äldreomsorgen (Augmented reality)

LÄS MER OM

  • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
  • Vård och omsorg av äldre i Kina

Avslutade projekt

  • E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande? Arbetsmiljö och hälsa bland personal i äldreomsorgen: en modell för validering och lärande med stöd av IKT hos personal som saknar formell kompetens. (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft, del av detta Kamratlärande - doktorandprojekt
  • Omsorgens vårdare och ledare; samspelet mellan strukturella förutsättningar, chef- och ledarskap, arbetssituation och personalens hälsa (Finansierat delvis AFA försäkringar; Region Gävleborg)
  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Electronic tracking system in dementia care — in cooperation with university, companies and the public sector (Finansierat delvis KK-stiftelsen)
  • Pressure Ulcer Prevention (Finansierat delvis Regionala Forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen )
  • Trädgården — en integrerad del i äldreomsorgen?
  • Nationell värdegrund i äldreomsorgen; de äldres och personalens perspektiv (Delfinansierat Region Gävleborg)
  • Smärta hos äldre med eller utan kognitiv nedsättning - en interventionsstudie där äldres och vårdares perspektiv efterfrågas

Samverkan

- Nationellt sker samverkan sker med forskare vid Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Karlstads universitet, Sophiahemmet Högskola, Högskolan i Dalarna, och Göteborgs Universitet och

- Internationellt sker samverkan med forskare vid Lishui University (China), University of South-Eastern Norway.

Samverkan med det omgivande samhället

  • Forskningsprojekt ValidX tillsammans med Region Gävleborg, finansiering tillväxtverket 2018-ff
  • Forskningsprojekt utskrivningsstudien tillsammans med Region Gävleborg, 2014-2016, forskningen finansierad delvis av Region Gävleborg 
  • Forskningsprojekt smärtstudien tillsammans med Hudiksvalls kommun, interventionsstudie
  • Forskningsprojekt Värdegrund tillsammans med flera kommuner Region Gävleborg, projekt forskarstuderande, interventionsstudie, 2012-2016
  • Forskningsprojekt kommunikation och patientsäkerhet tillsammans med Anestesikliniken, landstinget Gävleborg, doktorandprojekt, interventionsstudie. Doktorand delvis finansierad av regionen. 2011-2016
  • Forskningsprojekt Äldreomsorgens vårdare och ledare. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och fem kommuner. B-LONG, 2010-2019 (AFA finansierat)
  • Forskningsprojekt "E-validering i äldreomsorgen — ett verktyg för att synliggöra kompetens, stärka individens självförtroende och öka välbefinnande?" Projektet sker i samarbete med Sandvikens Kommuns Äldreomsorgsförvaltning, kommunens egen vuxenutbildning och HiG. 2008-2016, (Delvis finansierat med projektmedel från AFA försäkring; Europeiska Socialfonden)
  • Forskningsprojekt "Passivt positioneringslarm i demensvården" tillsammans med Gävle kommun och FPX, Invotech, Open Care 2008-2013, forskningen delvis finansierat av KK-stiftelsen
  • Forskningsprojekt tillsammans med Hudiksvalls kommundel, Landstinget Gävleborg, DataVis AB, Bergsjö Data AB, Ericsson Network Technologies AB, AB Hudiksvallsbostäder, Uppsala universitet. 2002-2005
  • Forskningsprojekt tillsammans med Gävle kommun och lokala teknikföretag
    2000-2006
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)