Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Engström

Maria Engström har jobbat på HiG sen 2016 som professor i vårdvetenskap.Forskar kring vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för vård- och omsorgspersonal.

Forskarpresentation

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria har en fil dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

 • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
 • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about Nursing students' self-reported Nurse Professional Competence at the time of graduation and one year later
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
 • Vård och omsorg av äldre i Kina
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about nursing students see above
 • Project of National Natural Science Found of China: Prediction of Developmental Trajectory of Elderly Frailty Dwelling in Community and the Confirmatory Study on Health Management with the Key Intervention of Multicomponent Exercise
 • Project from Government of Lishui City: Effects of a governmental nursing home training program among managers and front-line staff.
 • Förstärkt verklighet för balansträning inom äldreomsorgen (Augmented reality)

LÄS MER OM

 • Professor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle 2016
 • Docent vårdvetenskap, Uppsala universitet 2010

Utbildning

 • Fil. Doktorsexamen i vårdvetenskap 2007, Uppsala universitet
 • Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1986
 • Distriktsjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Gävle, 1992

Pedagogisk utbildning

 • Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Lärarrollen och myndighetsutövning, 7,5 hp 2018
 • Högskolan i Gävle, Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning 7,5 hp, 2015
 • Uppsala universitet Handledarutbildning, Steg II, kurs för forskarhandledare 2010
 • Uppsala universitet Vårdpedagogik, 20 p 1997
 • Uppsala universitet Uppsatshandledning inom vårdvetenskap (forskarutbildningskurs), 5 p 2004

Erfarenhet av undervisning

 • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, Professor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2016 -
 • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetslektor i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2007-2016
 • Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap 100%, tillsvidareanställning 2003-07-01-
 • Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, timanställd/vikariat 1998 11- 2003 06
 • Länssjukhuset Gävle, Barnkliniken, utbildningssamordnare projektansvarig för kompetensutveckling för barnsköterskor Barn- och ungdomssjukvården i Gävleborg, EU-projekt 1999 09 01-2000 06 30

Huvudhandledare (pågående)

 • Denice Högsted, doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Monica Kaltenbrunner Nykvist, doktorand i arbetshälsovetenskap Högskolan i Gävle

Biträdande handledare

 • Karin Lundin, doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Marie Bjuhr, doktorand i vårdvetenskap Högskolan i Gävle
 • Tomas Lindmark, doktorand i socialt arbete Högskolan i Gävle
 • Ylva Pålsson, doktorand Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap

Slutförda handledaruppdrag

Huvudhandledare

 • Heidi Hagerman, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso-och Vårdvetenskap, doktorsexamen 2019
 • Charlotte Roos, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, licentiatexamen 2017
 • Maria Randmaa, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap, doktorsexamen 2015

Biträdande handledare

 • Eva Dahlkvist, Örebro Universitet, Vårdvetenskap, lic. examen 2015
 • Britt-Marie Sjölund, KI, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, doktorsexamen 2014
 • Annakarin Olsson, Örebro universitet, Vårdvetenskap doktorsexamen 2013
 • Annica Ernesäter, Uppsala universitet Inst. för Folkhälso- och Vårdvetenskap doktorsexamen 2012
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)