Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Engström

Maria Engström har jobbat på HiG sen 2016 som professor i vårdvetenskap.Forskar kring vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för vård- och omsorgspersonal.

Forskarpresentation

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria har en fil dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

 • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
 • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about Nursing students' self-reported Nurse Professional Competence at the time of graduation and one year later
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
 • Vård och omsorg av äldre i Kina
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about nursing students see above
 • Project of National Natural Science Found of China: Prediction of Developmental Trajectory of Elderly Frailty Dwelling in Community and the Confirmatory Study on Health Management with the Key Intervention of Multicomponent Exercise
 • Project from Government of Lishui City: Effects of a governmental nursing home training program among managers and front-line staff.
 • Förstärkt verklighet för balansträning inom äldreomsorgen (Augmented reality)

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Bjuhr, M., Lindberg, M., Engström, M., Welmer, A. & Sjölund, B. (2023). Antecedents of and experiences with voluntary early exit from working life before the expected retirement age in Sweden. . [Submitted] [Mer information]
Xu, L., Lan, X., Lou, Y. & Engström, M. (2023). Associations between frailty, sociodemographic characteristics and quality‐of‐life among community‐dwelling older adults: A cross‐sectional study. Nursing Open, 10 (4), 2392-2405. 10.1002/nop2.1494 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L., Högberg, H. & Engström, M. (2023). Associations between lean maturity in primary care and musculoskeletal complaints among staff. A longitudinal study. BMJ Open, 13. 10.1136/bmjopen-2022-067753 [Mer information]
Bjuhr, M., Engström, M., Welmer, A., Elmståhl, S. & Sjölund, B. (2023). Being active in working life at age 60, 66 and 72 - a study of two Swedish cross-sectional samples 12 years apart. . [Submitted] [Mer information]
Bjuhr, M., Engström, M., Welmer, A., Elmståhl, S. & Sjölund, B. (2023). Health and work-related factors as predictors of still being active in working life at age 66 and 72 in a Swedish population: A longitudinal study. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation. 10.3233/wor-220480 [Mer information]
Eriksson, E., Jordal, M., Hjelm, K. & Engström, M. (2023). Job satisfaction and wellbeing among migrant care workers in nursing homes: An integrative review. Nursing Open, 10 (6), 3486-3505. 10.1002/nop2.1611 [Mer information]
Xu, L., Lou, Y., Willmer, M. & Engström, M. (2023). Nursing Students' Self-rated Nurse Professional Competence at the End of an International Collaborative Education Program and Follow-up 1 Year Later. Nurse Educator, 48 (5), e141-e146. 10.1097/nne.0000000000001391 [Mer information]
Xu, L., Lou, Y., Li, C., Tao, X. & Engström, M. (2023). Person-centered climate, garden greenery and well-being among nursing home residents: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20 (1). 10.3390/ijerph20010749 [Mer information]
Eriksson, E., Högstedt, D., Engström, M. & Jansson, I. (2023). Preceptors' experiences of supervising internationally educated nurses attending a bridging program: An interview study. Nurse Education Today, 131. 10.1016/j.nedt.2023.105975 [Mer information]
Lindmark, T., Engström, M. & Trygged, S. (2023). Psychosocial Work Environment and Well-Being of Direct-Care Staff Under Different Nursing Home Ownership Types: A Systematic Review. Journal of Applied Gerontology, 42 (2), 347-359. 10.1177/07334648221131468 [Mer information]
Xu, L., Tao, X., Lou, Y. & Engström, M. (2023). Sleep quality, frailty and overall health among community-dwelling older people: A longitudinal study. Journal of Advanced Nursing. 10.1111/jan.15790 [Mer information]
Engström, M., Hanberger Jarnheden, S. & Tham, P. (2023). Staff quality of working life and turnover intentions in municipal nursing care and social welfare: a cross-sectional study. BMC Nursing, 22 (1). 10.1186/s12912-023-01339-0 [Mer information]
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Swenne, C. & Mårtensson, G. (2022). A peer learning intervention in workplace introduction - managers’ and new graduates’ perspectives. BMC Nursing, 21. 10.1186/s12912-021-00791-0 [Mer information]
Tödt, K., Engström, M., Ekström, M. & Efverman, A. (2022). Fatigue during cancer-related radiotherapy and associations with activities, work ability and quality of life: Paying attention to subgroups more likely to experience fatigue. Integrative Cancer Therapies, 21. 10.1177/15347354221138576 [Mer information]
Bjuhr, M., Engström, M., Welmer, A., Lindberg, M. & Sjölund, B. (2022). Incentives behind and experiences of being active in working life after age 65 in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (23). 10.3390/ijerph192315490 [Mer information]
Lou, Y., Xu, L., Carlsson, M., Lan, X. & Engström, M. (2022). Quality of life of older people in nursing homes in China – evaluation and application of the Chinese version of the life satisfaction questionnaire. BMC Geriatrics, 22 (1). 10.1186/s12877-022-03040-4 [Mer information]
Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2022). Staff structural empowerment - observations of first-line managers and interviews with managers and staff. Journal of Nursing Management, 30 (2), 403-412. 10.1111/jonm.13513 [Mer information]
Högstedt, D., Jansson, I., Eriksson, E. & Engström, M. (2022). Three paths to a Swedish nursing license: Two for internationally educated nurses and one for regular nursing students – A cross-sectional study of self-rated professional competence, self-efficacy, and thriving. Nurse Education Today, 119. 10.1016/j.nedt.2022.105595 [Mer information]
Engström, M., Mårtensson, G., Pålsson, Y. & Strömberg, A. (2022). What relationships can be found between nurses' working life and turnover? - A mixed-methods approach. Journal of Nursing Management, 30 (1), 288-297. 10.1111/jonm.13494 [Mer information]
Högstedt, D., Engström, M., Jansson, I. & Eriksson, E. (2021). Attending a bridging program to obtain a Swedish nursing license: An interview study with internationally educated nurses. Nurse Education Today, 99. 10.1016/j.nedt.2021.104744 [Mer information]
Sjölund, B., Olsson, A. & Engström, M. (2021). Factors associated with improvement in depressive symptoms among older persons after hospitalisation – a prospective design with two follow-ups. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (3), 923-928. 10.1111/scs.12910 [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Swenne, C., Mogensen, E. & Engström, M. (2021). First-year nursing students' collaboration using peer learning during clinical practice education : An observational study.. Nurse Education in Practice, 50. 10.1016/j.nepr.2020.102946 [Mer information]
Ädel, E., Löfmark, A., Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M. & Lindberg, M. (2021). Health-promoting and -impeding aspects of using peer-learning during clinical practice education : A qualitative study. Nurse Education in Practice, 55. 10.1016/j.nepr.2021.103169 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2021). Malpractice claimed calls within the Swedish Healthcare Direct: a descriptive – comparative case study. BMC Nursing, 20. 10.1186/s12912-021-00540-3 [Mer information]
Högstedt, D., Engström, M., Eriksson, E. & Jansson, I. (2021). Nurses' experiences of a recertification process involving a series of examinations to obtain a nursing license in a new country. Journal of Advanced Nursing, 77 (12), 4876-4886. 10.1111/jan.15054 [Mer information]
Sjölund, B., Mamhidir, A. & Engström, M. (2021). Pain prevalence among residents living in nursing homes and its association with quality of life and well-being. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (4), 1332-1341. 10.1111/scs.12955 [Mer information]
Xu, L., Nilsson, J., Zhang, J. & Engström, M. (2021). Psychometric evaluation of Nurse Professional Competence Scale-Short-form Chinese language version among nursing graduate students. Nursing Open, 8 (6), 3232-3241. 10.1002/nop2.1036 [Mer information]
Engström, M., Högberg, H., Strömberg, A., Hagerman, H. & Skytt, B. (2021). Staff working life and older persons' satisfaction with care : a multilevel, correlational design. Journal of Nursing Care Quality, 36 (1), 7-13. 10.1097/NCQ.0000000000000463 [Mer information]
Olsson, A., Kirsti, S. & Engström, M. (2021). Strategies used by people with Alzheimer´s disease for outdoor wayfinding: a repeated observational study. Dementia, 20 (2), 505-517. 10.1177/1471301219896453 [Mer information]
Blomqvist, S., Seipel, S. & Engström, M. (2021). Using augmented reality technology for balance training in the older adults : a feasibility pilot study. BMC Geriatrics, 21. 10.1186/s12877-021-02061-9 [Mer information]
Forsman, H., Inger, J., Leksell, J., Lepp, M., Sundin Andersson, C., Engström, M. & Nilsson, J. (2020). Clusters of competence: Relationship between self-reported professional competence and achievement on a national examination among graduating nursing students. Journal of Advanced Nursing, 76 (1), 199-208. 10.1111/jan.14222 [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M., Engström, M., Kristofferzon, M. & Skytt, B. (2020). Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors - a longitudinal descriptive study from Sweden. Nurse Education Today, 84. 10.1016/j.nedt.2019.104218 [Mer information]
Dahlkvist, E., Engström, M. & Nilsson, A. (2020). Residents’ use and perceptions of residential care facility gardens: a behavior mapping and conversation study. International Journal of Older People Nursing, 15 (1). 10.1111/opn.12283 [Mer information]
Zhu, L., Lian, Z. & Engström, M. (2020). Use of a flipped classroom in ophthalmology courses for nursing, dental and medical students : A quasi-experimental study using a mixed-methods approach.. Nurse Education Today, 85. 10.1016/j.nedt.2019.104262 [Mer information]
Jarnulf, T., Skytt, B., Mårtensson, G. & Engström, M. (2019). District nurses experiences of precepting district nurse students at the postgraduate level. Nurse Education in Practice, 37, 75-80. 10.1016/j.nepr.2019.05.004 [Mer information]
Strömberg, A., Engström, M., Hagerman, H. & Skytt, B. (2019). First-line managers dealing with different management approaches. Leadership in Health Services, 32 (4), 543-557. 10.1108/LHS-09-2018-0046 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B. & Skytt, B. (2019). How do first-line managers in elderly care experience their work situation from a structural and psychological empowerment perspective? : An interview study. Journal of Nursing Management, 27 (6), 1208-1215. 10.1111/jonm.12793 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Mathiassen, S., Bengtsson, L. & Engström, M. (2019). Lean maturity and quality in primary care. Journal of Health Organization & Management, 32 (2), 141-154. 10.1108/JHOM-04-2018-0118 [Mer information]
Löfmark, A., Mårtensson, G., Ugland Vae, K. & Engström, M. (2019). Lecturers' reflection on the three-part assessment discussions with students and preceptors during clinical practice education : A repeated group discussion study. Nurse Education in Practice, 36, 1-6. 10.1016/j.nepr.2019.02.010 [Mer information]
Lian, Z., Skytt, B., Li, C. & Engström, M. (2019). Nursing students’ reflections on caring for end-of-life patients in a youth volunteer association. Nurse Education in Practice, 34, 204-209. 10.1016/j.nepr.2018.12.006 [Mer information]
Randmaa, M., Engström, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Högberg, H. (2019). Psychometric properties of an instrument measuring communication within and between the professional groups licensed practical nurses and registered nurses in anaesthetic clinics.. BMC Health Services Research, 19 (1). 10.1186/s12913-019-4805-7 [Mer information]
Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2019). Relationships between structural and psychological empowerment, mediated by person-centred processes and thriving for nursing home staff. Geriatric Nursing, 40 (1), 67-71. 10.1016/j.gerinurse.2018.06.016 [Mer information]
Chen, J., Björkman, A., Zou, J. & Engström, M. (2019). Self–regulated learning ability, metacognitive ability, and general self-efficacy in a sample of nursing students : A cross-sectional and correlational study. Nurse Education in Practice, 37, 15-21. 10.1016/j.nepr.2019.04.014 [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S., Högberg, H. & Engström, M. (2019). Staff perception of Lean, care-giving, thriving and exhaustion : a longitudinal study in primary care. BMC Health Services Research, 19 (1). 10.1186/s12913-019-4502-6 [Mer information]
Pålsson, Y., Engström, M., Leo Svenne, C. & Mårtensson, G. (2018). A peer learning intervention targeting newly graduated nurses : a feasibility study with a descriptive design based on Medical Research Council framework. Journal of Advanced Nursing, 74 (5), 1127-1138. 10.1111/jan.13513 [Mer information]
Nilsson, J., Engström, M., Florin, J., Gardulf, A. & Carlsson, M. (2018). A short version of the nurse professional competence scale for measuring nurses' self-reported competence. Nurse Education Today, 71, 233-239. 10.1016/j.nedt.2018.09.028 [Mer information]
Kristofferzon, M., Engström, M. & Nilsson, A. (2018). Coping mediates the relationship between sense of coherence and mental quality of life in patients with chronic illness: a cross-sectional study. Quality of Life Research, 27 (7), 1855-1863. 10.1007/s11136-018-1845-0 [Mer information]
Eriksson, E., Berg, S. & Engström, M. (2018). Internationally educated nurses' and medical graduates' experiences of getting a license and practicing in Sweden - a qualitative interview study. BMC Medical Education, 18 (1). 10.1186/s12909-018-1399-4 [Mer information]
Eriksson, E. & Engström, M. (2018). Internationally educated nurses’ descriptions of their access to structural empowerment while working in another country’s health care context. Journal of Nursing Management, 26 (7), 866-873. 10.1111/jonm.12617 [Mer information]
Forsberg, M., Björn, C., Engström, M. & Nilsson, A. (2018). Nurse anesthetists' reflections on caring for patients with previous substance dependence : Balancing between professionalism and preconceptions. Journal of Perianesthesia Nursing, 33 (1), 69-77. 10.1016/j.jopan.2016.01.004 [Mer information]
Vae, K., Engström, M., Mårtensson, G. & Löfmark, A. (2018). Nursing students' and preceptors’ experience of assessment during clinical practice : a multilevel repeated-interview study of student–preceptor dyads. Nurse Education in Practice, 30, 13-19. 10.1016/j.nepr.2017.11.014 [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2017). A questionnaire measuring staff perceptions of Lean adoption in healthcare : development and psychometric testing. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2163-x [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Leo Svenne, C., Ädel, E. & Engström, M. (2017). A peer learning intervention for nursing students in clinical practice education : a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 51, 81-87. 10.1016/j.nedt.2017.01.011 [Mer information]
Hagerman, H., Högberg, H., Skytt, B., Wadensten, B. & Engström, M. (2017). Empowerment and performance of managers and subordinates in elderly care : a longitudinal and multilevel study. Journal of Nursing Management, 25 (8), 647-656. 10.1111/jonm.12504 [Mer information]
Björkman, A., Engström, M., Olsson, A. & Wahlberg, A. (2017). Identified obstacles and prerequisites in telenurses’ work environment : a modified Delphi study. BMC Health Services Research, 17 (1). 10.1186/s12913-017-2296-y [Mer information]
Engström, M., Löfmark, A., Ugland Vae, K. & Mårtensson, G. (2017). Nursing students' perceptions of using the Clinical Education Assessment tool AssCE and their overall perceptions of the clinical learning environment : a cross-sectional correlational study. Nurse Education Today, 51, 63-67. 10.1016/j.nedt.2017.01.009 [Mer information]
Mamhidir, A., Sjölund, B., Fläckman, B., Wimo, A., Sköldunger, A. & Engström, M. (2017). Systematic pain assessment in nursing homes: a cluster-randomized trial using mixed-methods approach. BMC Geriatrics, 17. 10.1186/s12877-017-0454-z [Mer information]
Randmaa, M., Engström, M., Leo Swenne, C. & Mårtensson, G. (2017). The postoperative handover : a focus group interview study with nurse anaesthetists, anaesthesiologists, and PACU nurses. BMJ Open, 7 (8). 10.1136/bmjopen-2016-015038 [Mer information]
Skytt, B., Engström, M., Mårtensson, G. & Mamhidir, A. (2016). A longitudinal qualitative study of health care personnel’s perceptions of simultaneous implementation of three risk assessment scales on falls, malnutrition and pressure ulcers. Journal of Clinical Nursing, 25 (13/14), 1912-1922. 10.1111/jocn.13207 [Mer information]
Hagerman, H., Skytt, B., Wadensten, B., Högberg, H. & Engström, M. (2016). A longitudinal study of working life among first-line managers in the care of older adults. Applied Nursing Research, 32, 7-13. 10.1016/j.apnr.2016.03.003 [Mer information]
Roos, C., Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2016). An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities : Effects of a cluster-randomized controlled trial on residents' self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction.. BMC Geriatrics, 16 (1). 10.1186/s12877-016-0306-2 [Mer information]
Dahlkvist, E., Hartig, T., Nilsson, A., Högberg, H., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Garden greenery and the health of older people in residential care facilities : A multi-level cross-sectional study. Journal of Advanced Nursing, 72 (9), 2065-2076. 10.1111/jan.12968 [Mer information]
Muntlin Athlin, Å., Engström, M., Gunningberg, L. & Bååth, C. (2016). Heel pressure ulcer, prevention and predictors during the care delivery chain - when and where to take action? : a descriptive and explorative study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 24. 10.1186/s13049-016-0326-0 [Mer information]
Randmaa, M., Leo Swenne, C., Mårtensson, G., Högberg, H. & Engström, M. (2016). Implementing situation-background-assessment-recommendation in an anaesthetic clinic and subsequent information retention among receivers : a prospective interventional study of postoperative handovers. European Journal of Anaesthesiology, 33 (3), 172-178. 10.1097/EJA.0000000000000335 [Mer information]
Bååth, C., Engström, M., Gunningberg, L. & Muntlin Athlin, Å. (2016). Prevention of heel pressure ulcers among older patients - from ambulance care to hospital discharge : a multi-centre randomized controlled trial. Applied Nursing Research, 30, 170-175. 10.1016/j.apnr.2015.10.003 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U., Rahmqvist, M. & Holmström, I. (2016). Telephone nurses' communication and response to callers' concern : a mixed methods study. Applied Nursing Research, 29, 116-121. 10.1016/j.apnr.2015.04.012 [Mer information]
Olsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2016). Using diffusion of innovation theory to describe perceptions of a passive positioning alarm among persons with mild dementia : a repeated interview study. BMC Geriatrics, 16. 10.1186/s12877-016-0183-8 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. Journal of Perianesthesia Nursing, 30 (2), 105-115. 10.1016/j.jopan.2014.01.012 [Mer information]
Blanck, S. & Engström, M. (2015). District nurses' prescribing practice and its link to structural conditions. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 27 (10), 568-575. 10.1002/2327-6924.12234 [Mer information]
Eriksson, A. & Engström, M. (2015). Distriktssköterskors beskrivningar av sjukdomsförebyggande arbete i daglig verksamhet och strukturella förutsättningar för detta arbete : [District nurses’ perceptions of their preventive work and structural conditions for this work]. Nordic journal of nursing research, 35 (2), 77-84. 10.1177/0107408315569122 [Mer information]
Nilsson, A. & Engström, M. (2015). E-assessment and an e-training program among elderly care staff lacking formal competence : results of a mixed-methods intervention study. BMC Health Services Research, 15 (1). 10.1186/s12913-015-0843-y [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Åsenlöf, P., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2015). Effects of Tracking Technology on Daily Life of Persons With Dementia : Three Experimental Single-Case Studies. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementia, 30 (1), 29-40. 10.1177/1533317514531441 [Mer information]
Skytt, B., Hagerman, H., Strömberg, A. & Engström, M. (2015). First-line managers' descriptions and reflections regarding their staff's access to empowering structures. Journal of Nursing Management, 23 (8), 1003-1010. 10.1111/jonm.12246 [Mer information]
Sjölund, B., Wimo, A., Engström, M. & von Strauss, E. (2015). Incidence of ADL Disability in Older Persons, Physical Activities as a Protective Factor and the Need for Informal and Formal Care : Results from the SNAC-N Project. PLOS ONE, 10 (9). 10.1371/journal.pone.0138901 [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E., Wadensten, B. & Skytt, B. (2015). Male first-line managers’ experiences of the work situation in elderly care : an empowerment perspective. Journal of Nursing Management, 23 (6), 695-704. 10.1111/jonm.12197 [Mer information]
Engström, M., Westerberg Jacobson, J. & Mårtensson, G. (2015). Staff assessment of structural empowerment and ability to work according to evidence-based practice in mental health care. Journal of Nursing Management, 23 (6), 765-774. 10.1111/jonm.12206 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2014). A comparison of calls subjected to a malpractice claim versus 'normal calls' within the Swedish Healthcare Direct : a case–control study. BMJ Open, 4 (10), e005961-. 10.1136/bmjopen-2014-005961 [Mer information]
Nilsson, A., Andrén, M. & Engström, M. (2014). E-assessment of prior learning : a pilot study of interactive assessment of staff with no formal education who are working in Swedish elderly care. BMC Geriatrics, 14, 52-. 10.1186/1471-2318-14-52 [Mer information]
Dahlkvist, E., Nilsson, A., Skovdahl, K. & Engström, M. (2014). Is there a caring perspective in garden/patio design in elderly care? : a description and a comparison of residents' and staff members' perceptions of these outdoor spaces. Journal of Housing for the Elderly, 28 (1), 85-106. 10.1080/02763893.2013.858094 [Mer information]
Mårtensson, G., Westerberg Jacobson, J. & Engström, M. (2014). Mental health nursing staff's attitudes towards mental illness : an analysis of related factors. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21 (9), 782-788. 10.1111/jpm.12145 [Mer information]
Saunamäki, N. & Engström, M. (2014). Registered Nurses' Reflections on Discussing Sexuality with Patients : Responsibilities, doubts and fears. Journal of Clinical Nursing, 23, 531-540. 10.1111/jocn.12155 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2014). SBAR improves communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in an anaesthetic clinic : a prospective intervention study. BMJ Open, 4 (1). 10.1136/bmjopen-2013-004268 [Mer information]
Sjölund, B., Wimo, A., Qiu, C., Engström, M. & von Strauss, E. (2014). Time trends in prevalence of activities of daily living (ADL) disability and survival : Comparing two populations (aged 78+ years) living in a rural area in Sweden. Archives of gerontology and geriatrics (Print), 58 (3), 370-375. 10.1016/j.archger.2013.12.004 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Lampic, C. & Skovdahl, K. (2013). A passive positioning alarm used by persons with dementia and their spouses : a qualitative intervention study. BMC Geriatrics, 13 (11), 1-9. 10.1186/1471-2318-13-11 [Mer information]
Engström, M., Skytt, B., Ernesäter, A., Fläckman, B. & Mamhidir, A. (2013). District nurses' self-reported clinical activities, beliefs about and attitudes towards obesity management. Applied Nursing Research, 26 (4), 198-203. 10.1016/j.apnr.2013.06.009 [Mer information]
Olsson, A., Lampic, C., Skovdahl, K. & Engström, M. (2013). Persons with early-stage dementia reflect on being outdoors : a repeated interview study. Aging & Mental Health, 17 (7), 793-800. 10.1080/13607863.2013.801065 [Mer information]
Mårtensson, G., Engström, M., Mamhidir, A. & Kristofferzon, M. (2013). What are the structural conditions of importance to preceptors' performance?. Nurse Education Today, 33 (5), 444-449. 10.1016/j.nedt.2012.04.015 [Mer information]
Ernesäter, A. & Engström, M. (2012). Malpractice claims regarding calls to Swedish telephone advice nursing : what went wrong and why?. Journal of Telemedicine and Telecare, 18 (7), 379-383. 10.1258/jtt.2012.120416 [Mer information]
Olsson, A., Engström, M., Skovdahl, K. & Lampic, C. (2012). My, your and our needs for safety and security : relatives’ reflections on using information and communication technology in dementia care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26 (1), 104-112. 10.1111/j.1471-6712.2011.00916.x [Mer information]
Mamhidir, A., Lindberg, M., Larsson, R., Fläckman, B. & Engström, M. (2011). Deficient knowledge of multidrug-resistant bacteria and preventive hygiene measures among primary healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing, 67 (4), 756-762. 10.1111/j.1365-2648.2010.05533.x [Mer information]
Skytt, B., Ljunggren, B., Engström, M. & Carlsson, M. (2011). Different development programmes : does it make a difference?. Leadership in Health Services, 24 (1), 29-50. 10.1108/17511871111102517 [Mer information]
Engström, M., Skytt, B. & Nilsson, A. (2011). Working life and stress symptoms among caregivers in elderly care with formal and no formal competence. Journal of Nursing Management, 19 (6), 732-741. 10.1111/j.1365-2834.2011.01270.x [Mer information]
Engström, M., Wadensten, B. & Häggström, E. (2010). Caregivers' job satisfaction and empowerment before and after an intervention focused on caregiver empowerment. Journal of Nursing Management, 18 (1), 14-23. 10.1111/j.1365-2834.2009.01047.x [Mer information]
Candell, A. & Engström, M. (2010). Dental hygienists’ work environment : motivating, facilitating, but also trying. International Journal of Dental Hygiene, 8 (3), 204-212. 10.1111/j.1601-5037.2009.00420.x [Mer information]
Saunamäki, N., Andersson, M. & Engström, M. (2010). Discussing sexuality with patients : nurses' attitudes and beliefs. Journal of Advanced Nursing, 66 (6), 1308-16. 10.1111/j.1365-2648.2010.05260.x [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2010). Incident reporting in nurse-led national telephone triage in Sweden : The reported errors reveal a pattern that needs to be broken. Journal of Telemedicine and Telecare, 16 (5), 243-247. 10.1258/jtt.2009.090813 [Mer information]
Abdelrazek, F., Skytt, B., Aly, M., El-Sabour, M., Ibrahim, N. & Engström, M. (2010). Leadership and management skills of first-line managers of elderly care and their work environment. Journal of Nursing Management, 18 (6), 736-745. 10.1111/j.1365-2834.2010.01132.x [Mer information]
Häggström, E., Engström, M. & Wadensten, B. (2009). A nine-month intervention programme focusing on empowerment; caregivers' descriptions of changed behaviour and increased room for acting. Journal of Clinical Nursing, 18 (6), 866-873. 10.1111/j.1365-2702.2008.02595.x [Mer information]
Engström, M., Scandurra, I., Ljunggren, B., Lindqvist, R., Koch, S. & Carlsson, M. (2009). Evaluation of OLD@HOME virtual health record : staff opinions of the system and satisfaction with work. Telemedicine journal and e-health, 15 (1), 53-61. 10.1089/tmj.2008.0049 [Mer information]
Wadensten, B., Engström, M. & Häggström, E. (2009). Public nursing home staff's experience of participating in an intervention aimed at enhancing their self-esteem. Journal of Nursing Management, 17 (7), 833-842. 10.1111/j.1365-2834.2009.00968.x [Mer information]
Engström, M., Lindqvist, R., Ljunggren, B. & Carlsson, M. (2009). Staff members' perceptions of a ICT support package in dementia care during the process of implementation. Journal of Nursing Management, 17 (7), 781-789. 10.1111/j.1365-2834.2009.00985.x [Mer information]
Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Telenurses' experiences of working with computerized decision support: Supporting, inhibiting and quality improving. Journal of Advanced Nursing, 65 (5), 1074-1083. 10.1111/j.1365-2648.2009.04966.x [Mer information]
Skytt, B., Carlsson, M., Ljunggren, B. & Engström, M. (2008). Psychometric testing of the leadership and management inventory : a tool to measure the skills and abilities of first-line nurse managers. Journal of Nursing Management, 16 (7), 784-794. 10.1111/j.1365-2834.2008.00912.x [Mer information]
Engström, M., Lindqvist, R., Ljunggren, B. & Carlsson, M. (2006). Relatives’ opinions of IT support, perceptions of irritations and life satisfaction in dementia care. Journal of Telemedicine and Telecare, 12 (5), 246-250. [Mer information]
Engström, M., Ljunggren, B., Lindqvist, R. & Carlsson, M. (2006). Staff satisfaction with work, perceived quality of care and stress in elderly care : psychometric assessments and associations. Journal of Nursing Management, 14 (4), 318-328. 10.1111/j.1365-2934.2006.00625.x [Mer information]
Engström, M., Ljunggren, B., Lindqvist, R. & Carlsson, M. (2005). Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. Journal of Telemedicine and Telecare, 11 (6), 304-309. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Engström, M. (2006). Robotar i vård och omsorg : hur kan vi skapa en användar- och behovsdriven teknikutveckling som kompletterar den befintliga omsorgen/vården?. Teknik & Vetenskap, 22 (4), 52-52. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)