Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Engström

Maria Engström har jobbat på HiG sen 2016 som professor i vårdvetenskap.Forskar kring vård och omsorg av äldre samt hälsofrämjande arbetsliv för vård- och omsorgspersonal.

Forskarpresentation

Maria Engström

Professor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria har en fil dr i vårdvetenskap och en sjuksköterskeexamen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningen berör områdena

Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg

 • Internationellt utbildade sjuksköterskors integrering i arbetslivet - vägen in i yrket och yrkeslivet
 • Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter (delvis doktorandprojekt om kamratlärande)
 • Nurse Professional Competence (Studier i Sverige och Kina)
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about Nursing students' self-reported Nurse Professional Competence at the time of graduation and one year later
 • CHEF studien (Chefer och medarbetares Förutsättningar, Hälsa/välbefinnande och Effekter för vårdens kvalitet inom akutsjukvården)
 • Arbetsmiljö inom sjukvårdsrådgivningen
 • Att arbeta i ett mångkulturellt samhälle: arbetsmiljö och karriärmöjligheter för invandrade sjuksköterskor och läkare inom svensk hälso- och sjukvård
 • Lean, hälsa och arbetsförhållanden i primärvården (doktorandprojekt M Kaltenbrunner)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.

Det goda åldrandet - Vård och omsorg av äldre

 • Vården efter utskrivning från sjukhus - äldre personers livskvalitet och funktionsförmåga (Delfinansierat Region Gävleborg)
 • Äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet - en populationsbaserad studie om främjande faktorer med data från SNAC - projektet.
 • Vård och omsorg av äldre i Kina
 • Together with Prof Xu Lijuan Lishui university two projects with regard to elderly (see below) and one about nursing students see above
 • Project of National Natural Science Found of China: Prediction of Developmental Trajectory of Elderly Frailty Dwelling in Community and the Confirmatory Study on Health Management with the Key Intervention of Multicomponent Exercise
 • Project from Government of Lishui City: Effects of a governmental nursing home training program among managers and front-line staff.
 • Förstärkt verklighet för balansträning inom äldreomsorgen (Augmented reality)

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Bjuhr, M., Lindberg, M., Engström, M., Welmer, K. & Sjölund, B. (2023). Sustained health in working life among an aging population and an aging working force. . [Mer information]
Wirkkala, M., Wijk, K., Engström, M. & Larsson, A. (2023). Turnover intentions in healthcare staff. . Länk [Mer information]
Högstedt, D., Engström, M., Jansson, I. & Eriksson, E. (2022). Internationally educated nurses attending a bridging program to obtain a Swedish nursing license: Challenging but also rewarding. NETNEP 2022 – 8<sup>th</sup> International Nurse Education Conference : From education to impact:Transforming nursing and midwifery education. [Mer information]
Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2021). Observations and interviews describing first-line manager’s work at hospitals where the staff rates high access to empowering structures. . [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., Hellström-Hyson, E. & Leo Swenne, C. (2019). An intervention study on peer learning. . [Mer information]
Kaltenbrunner, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2018). Lean i primärvården - en bild av hur Lean tillämpas. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 112-. Länk [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Wadensten, B., Häggström, E. & Skytt, B. (2018). Male first-line managers experiences of the work situation in elderly care: An empowerment perspective. . [Mer information]
Hagerman, H., Engström, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2018). Manliga första-linjens chefers upplevelser av sin arbetssituation i äldreomsorgen – med utgångspunkt i empowerment. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och Abstracts. S. 143-. Länk [Mer information]
Eriksson, E. & Engström, M. (2018). The challenges of interviewing internationally educated nurses and doctors in another language than their native language. . [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2014). Comparison of malpractice claimed calls versus "normal calls" within Swedish Healthcare Direct – open-ended questions matters. 12<sup>th </sup>International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) Amsterdam - the Netherlands, 28 September to 1 October 2014. [Mer information]
Muntlin Athlin, Å., Gunningberg, L., Engström, M. & Bååth, C. (2014). Pressure ulcer prevention – Why don’t we start from the beginning?. Pressure Ulcers from Birth to Death : Prevention,Treatment and Rehabilitation : Programme and Abstract book. Länk [Mer information]
Kaltenbrunner Nykvist, M., Bengtsson, L., Mathiassen, S. & Engström, M. (2014). Towards a Questionnaire to Measure Lean in Health Care. 8th NOVO Symposium, Sustainable health care production systems - Abstract book. Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet, DTU. S. 19-20. 10.11581/DTU:00000008 [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2013). Medical errors within Swedish national telephone advice nursing : what went wrong and why?. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Winblad, U. & Holmström, I. (2012). Communication analysis of all malpractice claimed telephone calls to Swedish Health care Direct (SHD) during 2003-2011. . [Mer information]
Candell, A. & Engström, M. (2010). Dental hygienists' work environment : motivating, facilitating, but also trying. . [Mer information]
Ernesäter, A., Engström, M., Holmström, I. & Winblad, U. (2010). Identification of incident reporting within nurse-led national telephone triage in Sweden. . [Mer information]
Ernesäter, A., Holmström, I. & Engström, M. (2009). Computerized decision support systems in telenursing : how it is perceived by telenurses. Med-e-Tel 2009 : proceedings. S. 409-410. [Mer information]
Scandurra, I., Hägglund, M., Engström, M. & Koch, S. (2007). Heuristic evaluation performed by usability educated clinicians : education and attitudes. Information technology in health care : proceedings of the 3rd International conference on information technology in health care : socio-technical approaches. Amsterdam: IOS Press. S. 205-216. [Mer information]
Virk, G., Sjöström, C., Engström, M. & Trinius, W. (2006). Standards and/or ethics for service robots?. Ethics of Human Interaction with Robotic, Bionic, and AI Systems : concepts and policies. S. 69-75. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)