Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria Randmaa forskar främst inom patientsäkerhet och kommunikation. Maria intresserar sig bland annat för kognitiva funktioner som till exempel minnet. Ett annat intresseområde är smärtfysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Maria Randmaa är engagerad i ett forskningsprojekt om patientsäkerhet och kommunikation. Syftet med projektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts. Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda. Projektet finansieras även av Patientförsäkringen LÖF.

LÄS MER OM

Utbildning

2016 Medicine doktor, Uppsala Universitet, Uppsala, 240 hp

2009 Filosofie magister, Högskolan i Gävle, Gävle, 30 hp

2008 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp

2004 Omvårdnad med inriktning smärta, Röda korsets högskola, Stockholm, 20 poäng

2002 Akupunktur vid sjukdom, Karolinska Institutet, Stockholm, 10 poäng

1995 Nociceptiv och neurogen smärta, Karolinska institutet, Stockholm, 20 poäng

1994 Omvårdnad vid smärta, Högskolan i Gävle, Gävle 10 poäng

1985 Vidareutbildning inom anestesi och intensivvård, Högskolan i Gävle, Gävle, 40 poäng

1978 Sjuksköterskeexamen, Sjuksköterskeskolan, Gävle

Arbetslivserfarenhet

2016 - pågår Universitetslektor, Högskolan i Gävle, Gävle

2007 – 2016 Universitetsadjunkt (doktorand 2011-2016), Högskolan i Gävle, Gävle

1995 – 2007 Smärtsjuksköterska, Smärtenheten, Anestesikliniken, Gävle sjukhus, Gävle

1985 – 1995 Intensivvårdssjuksköterska, Intensivvårdsavdelning, Anestesikliniken, Gävle sjukhus, Gävle

1980 – 1985 Leg. sjuksköterska, Vårdavdelning, Ortoped-och kirurgkliniken, Gävle sjukhus, Gävle

1979 – 1980 Leg. sjuksköterska, Hjärtintensivavdelning, Medicinkliniken, St Görans sjukhus, Stockholm

1979 – 1979 Leg. sjuksköterska, Vårdavdelning, Medicinkliniken, Gävle sjukhus, Gävle

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)