Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria Randmaa forskar främst inom patientsäkerhet och kommunikation. Maria intresserar sig bland annat för kognitiva funktioner som till exempel minnet. Ett annat intresseområde är smärtfysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Maria Randmaa är engagerad i ett forskningsprojekt om patientsäkerhet och kommunikation. Syftet med projektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts. Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda. Projektet finansieras även av Patientförsäkringen LÖF.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Randmaa, M., Engström, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Högberg, H. (2019). Psychometric properties of an instrument measuring communication within and between the professional groups licensed practical nurses and registered nurses in anaesthetic clinics.. BMC Health Services Research, 19 (1). 10.1186/s12913-019-4805-7 [Mer information]
Randmaa, M., Engström, M., Leo Swenne, C. & Mårtensson, G. (2017). The postoperative handover : a focus group interview study with nurse anaesthetists, anaesthesiologists, and PACU nurses. BMJ Open, 7 (8). 10.1136/bmjopen-2016-015038 [Mer information]
Randmaa, M., Leo Swenne, C., Mårtensson, G., Högberg, H. & Engström, M. (2016). Implementing situation-background-assessment-recommendation in an anaesthetic clinic and subsequent information retention among receivers : a prospective interventional study of postoperative handovers. European Journal of Anaesthesiology, 33 (3), 172-178. 10.1097/EJA.0000000000000335 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. Journal of Perianesthesia Nursing, 30 (2), 105-115. 10.1016/j.jopan.2014.01.012 [Mer information]
Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2014). SBAR improves communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in an anaesthetic clinic : a prospective intervention study. BMJ Open, 4 (1). 10.1136/bmjopen-2013-004268 [Mer information]

Doktorsavhandling

Randmaa, M. (2016). Communication and Patient Safety : Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1186) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Randmaa, M., Mårtensson, G., Leo Swenne, C. & Engström, M. (2015). An Observational Study of Postoperative Handover in Anesthetic Clinics : The Content of Verbal Information and Factors Influencing Receiver Memory. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)