Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria Randmaa forskar främst inom patientsäkerhet och kommunikation. Maria intresserar sig bland annat för kognitiva funktioner som till exempel minnet. Ett annat intresseområde är smärtfysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Maria Randmaa är engagerad i ett forskningsprojekt om patientsäkerhet och kommunikation. Syftet med projektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts. Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda. Projektet finansieras även av Patientförsäkringen LÖF.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Randmaa, M. (2016). Communication and Patient Safety : Transfer of information between healthcare personnel in anaesthetic clinics. Diss. (sammanfattning), 2016. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 70 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1186) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)