Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Forskarpresentation

Maria Randmaa

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Maria Randmaa är forskar främst inom patientsäkerhet och kommunikation. Maria intresserar sig bland annat för kognitiva funktioner som till exempel minnet. Ett annat intresseområde är smärtfysiologi.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Maria Randmaa engagerad i ett forskningsprojekt om patientsäkerhet och kommunikation. Syftet med projektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts. Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda. Projektet finansieras även av Patientförsäkringen LÖF.

LÄS MER OM

Maria Randmaa är kursansvarig och undervisande lärare i specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård. Hon undervisar företrädesvis inom smärtfysiologi och smärtbehandling i grund- och specialistutbildningar. Maria handleder även studentuppsatser på kandidat- och magisternivå.

Pedagogisk utbildning

  • 2008 Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning, 9 hp

Erfarenhet av undervisning

  • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv, 20%, 2011- 2016, 100% från och med ht 2016.
  • Högskolan i Gävle, Akademin för Hälsa och Arbetsliv tidigare Institutionen för vårdvetenskap och sociologi, universitetsadjunkt i vårdvetenskap, 100%, 2007-2011
  • Länssjukhuset i Gävle, utbildat sjuksköterskor om smärtlindring med patientkontrollerad analgesi (PCA) och epidural analgesi (EDA), 1995-2007
Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-08-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)