Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marit Silén

Forskarpresentation

Marit Silén

Universitetslektor och Docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marit Silén är verksam inom profilen hälsofrämjande arbetsliv. Främst riktas forskningsintresset mot arbetsmiljö och arbetsförhållanden för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg med särskilt fokus på vårdetiska aspekter som aktualiseras i deras arbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Marit Silén engagerad i nedanstående forskningsprojekt:

LÄS MER OM

Utbildning

 • Filosofie doktorsexamen i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2011
 • Magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2006
 • Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, Örebro universitet, 2005

Pedagogisk utbildning

 • Lärarrollen och myndighetsutövning 7,5 hp, Högskolan i Gävle, 2018
 • Forskningshandledning 3,5 hp, Högskolan i Gävle, 2017
 • Grundläggande högskolepedagogik 7,5 hp, Högskolan i Jönköping, 2009

Anställning inom högskolan

 • Universitetslektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle, sedan 2014
 • Vikarierande adjunkt i vårdvetenskap, Uppsala universitet, 2013-2014
 • Post doc, Centrum för forsknings- & bioetik, Uppsala universitet, 2011-2013
 • Doktorand i omvårdnad, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2006-2011
 • Projektsekreterare, Örebro universitet, 2006

Biträdande handledare

 • Karin Lundin, doktorand i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle
 • Charlotte Roos, licentiat Uppsala universitet, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, 2017

Uppdrag (i urval)

 • Utbildningsledare vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, sedan 2018
 • Ordförande i Sjuksköterskornas etisk råd inom Svensk sjuksköterskeförening,sedan 2018
 • Styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, sedan 2015
 • Lärarrepresentant i utbildningsrådet för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle, sedan 2015
 • Ledamot i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2011
 • Suppleant i Nämnden för utbildning och forskarutbildning vid Högskolan i Jönköping, 2009-2011
 • Ledamot i styrgruppen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping, 2010-2011
 • Medlem i Etikrådet i dåvarande Landstinget i Jönköpings län, 2009-2011

Anställning inom hälso- och sjukvård

 • Sjuksköterska på Köpings lasarett, Västmanlands läns landsting, 2005
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)