Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marit Silén

Forskarpresentation

Marit Silén

Universitetslektor och Docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marit Silén är verksam inom profilen hälsofrämjande arbetsliv. Främst riktas forskningsintresset mot arbetsmiljö och arbetsförhållanden för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg med särskilt fokus på vårdetiska aspekter som aktualiseras i deras arbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Marit Silén engagerad i nedanstående forskningsprojekt:

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Chemotherapy-induced Emesis: Experienced Burden in Life, and Significance of Treatment Expectations and Communication in Chemotherapy Care. Integrative Cancer Therapies, 22. 10.1177/15347354231217296 [Mer information]
Widgren, Y., Silén, M., Wåhlin, I., Lindberg, M., Fransson, P. & Efverman, A. (2023). Patients’ experiences of emesis and the significance of treatment expectations and communication during chemotherapy for cancer. Supportive Care in Cancer, 31 (S1), s39-. 10.1007/s00520-023-07786-4 [Mer information]
Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2022). Staff structural empowerment - observations of first-line managers and interviews with managers and staff. Journal of Nursing Management, 30 (2), 403-412. 10.1111/jonm.13513 [Mer information]
Silén, M. & Svantesson, M. (2019). Impact of clinical ethics support on daily practice : First-line managers' experiences in the Euro-MCD project. Journal of Nursing Management, 27 (7), 1374-1383. 10.1111/jonm.12818 [Mer information]
Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2019). Relationships between structural and psychological empowerment, mediated by person-centred processes and thriving for nursing home staff. Geriatric Nursing, 40 (1), 67-71. 10.1016/j.gerinurse.2018.06.016 [Mer information]
Svantesson, M., Silén, M. & James, I. (2018). It’s not all about moral reasoning: Understanding the complex content of Moral Case Deliberation. Nursing Ethics, 25 (2), 212-229. 10.1177/0969733017700235 [Mer information]
Johansson, L. & Silén, M. (2018). Research methods in nursing students' Bachelor's theses in Sweden : a descriptive study. Nurse Education Today, 66, 187-193. 10.1016/j.nedt.2018.04.006 [Mer information]
Silén, M. & Johansson, L. (2016). Aims and theoretical frameworks in nursing students' Bachelor's theses in Sweden : a descriptive study. Nurse Education Today, 37, 91-96. 10.1016/j.nedt.2015.11.020 [Mer information]
Roos, C., Silén, M., Skytt, B. & Engström, M. (2016). An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities : Effects of a cluster-randomized controlled trial on residents' self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction.. BMC Geriatrics, 16 (1). 10.1186/s12877-016-0306-2 [Mer information]
Godskesen, T., Kihlbom, U., Nordin, K., Silén, M. & Nygren, P. (2015). Differences in trial knowledge and motives for participation among cancer patients in phase 3 clinical trials. European Journal of Cancer Care, 25 (3), 516-523. 10.1111/ecc.12319 [Mer information]
Silén, M., Haglund, K., Hansson, M. & Ramklint, M. (2015). Ethics rounds do not improve the handling of ethical issues by psychiatric staff. Nordic Journal of Psychiatry, 69 (6), 1700-1707. 10.3109/08039488.2014.994032 [Mer information]
Silén, M., Ramklint, M., Hansson, M. & Haglund, K. (2014). Ethics rounds : An appreciated form of ethics support. Nursing Ethics, 1-11. 10.1177/0969733014560930 [Mer information]
Silén, M., Kjellström, S., Christensson, L., Sidenvall, B. & Svantesson, M. (2012). What actions promote a positive ethical climate? : A critical incident study of nurses' perceptions. Nursing Ethics, 19 (4), 501-512. 10.1177/0969733011436204 [Mer information]
Silén, M., Svantesson, M., Kjellström, S., Sidenvall, B. & Christensson, L. (2011). Moral distress and ethical climate in a Swedish nursing context : perceptions and instrument usability. Journal of Clinical Nursing, 20 (23-24), 3483-3493. 10.1111/j.1365-2702.2011.03753.x [Mer information]
Silén, M., Tang, P. & Ahlström, G. (2009). Swedish and Chinese nurses' conceptions of ethical problems : a comparative study. Journal of Clinical Nursing, 18 (10), 1470-1479. 10.1111/j.1365-2702.2008.02422.x [Mer information]
Wadensten, B., Wenneberg, S., Silén, M., Ping Fen, T. & Ahlström, G. (2008). A cross-cultural comparison of nurses' ethical concerns. Nursing Ethics, 15 (6), 745-760. 10.1177/0969733008095385 [Mer information]
Silén, M., Svantesson, M. & Ahlström, G. (2008). Nurses' conceptions of decision making concerning life-sustaining treatment. Nursing Ethics, 15 (2), 160-173. 10.1177/0969733007086014 [Mer information]
Silén, M., Tang, P., Wadensten, B. & Ahlström, G. (2008). Workplace distress and ethical dilemmas in neuroscience nursing. Journal of Neuroscience Nursing, 40 (4), 222-231. [Mer information]

Doktorsavhandling

Silén, M. (2011). Encountering ethical problems and moral distress as a nurse : Experiences, contributing factors and handling. Diss. (sammanfattning), 2011. Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University. 67 s. (Dissertation Series. School of Health Sciences 20) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Silén, M. & Svantesson Sandberg, M. (2022). Etiskt stöd till personalen : etikronder. Etikarbete i vårdens vardag. Stockholm: Appell Förlag. S. 103-125. [Mer information]
Silén, M. (2018). Etiska aspekter på omvårdnad och prioriteringsspekter på omvårdnad och prioritering. Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 29-43. [Mer information]

Konferensbidrag

Lundin, K., Silén, M., Strömberg, A., Engström, M. & Skytt, B. (2021). Observations and interviews describing first-line manager’s work at hospitals where the staff rates high access to empowering structures. . [Mer information]
Silén, M. & Svantesson, M. (2019). Is ethical climate an outcome of Moral Case Deliberation?. . [Mer information]
Silén, M., Svantesson, M. & James, I. (2015). Vad diskuteras under svenska moralfallsöverläggningar?. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)