Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marit Silén

Forskarpresentation

Marit Silén

Universitetslektor och Docent

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marit Silén är verksam inom profilen hälsofrämjande arbetsliv. Främst riktas forskningsintresset mot arbetsmiljö och arbetsförhållanden för personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg med särskilt fokus på vårdetiska aspekter som aktualiseras i deras arbete.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Marit Silén engagerad i nedanstående forskningsprojekt:

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Silén, M. (2011). Encountering ethical problems and moral distress as a nurse : Experiences, contributing factors and handling. Diss. (sammanfattning), 2011. Jönköping: School of Health Sciences, Jönköping University. 67 s. (Dissertation Series. School of Health Sciences 20) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Silén, M. & Svantesson Sandberg, M. (2022). Etiskt stöd till personalen : etikronder. Etikarbete i vårdens vardag. Stockholm: Appell Förlag. S. 103-125. [Mer information]
Silén, M. (2018). Etiska aspekter på omvårdnad och prioriteringsspekter på omvårdnad och prioritering. Kvalitetsutveckling inom omvårdnad : sjuksköterskans professionella ansvar. Lund: Studentlitteratur AB. S. 29-43. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)