Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon tillhör forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll
  • Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet
  • Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction
  • Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser
  • Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
  • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
  • Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)