Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och Filosofie doktor.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon tillhör forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

 • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll
 • Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet
 • Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction
 • Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser
 • Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
 • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
 • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
 • Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

LÄS MER OM

Meritförteckning

 • Docent i vårdvetenskap, Uppsala universitet 2013.      
 • Filosofie doktorsexamen inom ämnet vårdvetenskap, Uppsala universitet 2006.
 • Filosofie magisterexamen, Uppsala universitet 1997.
 • Fortsättningskurs i hälso- och sjukvårdsadministration 20p, Stockholms universitet 1983.
 • Grundkurs i hälso- och sjukvårdsadministration 20p, Stockholms universitet 1982.
 • Vidareutbildning i intensivvård, Uppsala vårdskola 1975.
 • Sjuksköterskeexamen, Gävle vård- och sjuksköterskeskola 1973.

Pedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet

 • Handledarutbildning, Steg II, kurs för forskarhandledare, Uppsala universitet 2010.
 • Penta plus-projekt för samverkan om specialistsjuksköterskeprogram mellan fem lärosäten (Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Karlstad universitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet) 2008.
 • Lärarutbyte: Undervisning i sjuksköterskeprogram under 6 veckor, hösten 1996 vid North Catholic University, Sydney, Australien.
 • Universitetslektor, Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi juni 2006 – ff.
 • Programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammen (6 program) 2007–2008.
 • Universitetsadjunkt, Högskolan i Gävle, Institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1999 – maj 2000.
 • Högskolelärare, Vårdhögskolan Gävle 1995 – 1998.
 • Vik. högskolelärare, Vårdhögskolan Gävle 1991 – 1995.
 • Vårdlärarexamen 60p, Uppsala universitet 1990.

Handledare doktorander

Huvudhandledare

 • Mamunur Rashid, doktorand inom arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, Avd. för arbete och folkhälsovetenskap. Planerad doktorsexamen 2018.

Biträdande handledare

 • Ann-Sofi Östlund, doktorand Uppsala universitet, Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap. Planerad doktorsexamen 2015.
 • Ing-Marie Larsson, doktorand Uppsala universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper. Medicine Licentiatexamen 9 mars 2012. Doktorsexamen 10 oktober 2014.
 • Ewa Wallin, doktorand Uppsala universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper. Medicine Licentiatexamen 6 september 2013. Planerad doktorsexamen 2015.
 • Eva Eriksson t.o.m. mittseminariet 24 maj 2010, doktorand Örebro universitet.

Akademiska uppdrag

 • Betygsnämnd för doktorsexamen för doktorand Lena Junehag, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 14 november 2014.
 • Opponent/betygsnämnd på ett mittseminarium för doktoranden Lena Junehag, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 14 november 2012.
 • Opponent/betygsnämnd på ett mittseminarium för doktoranden Monica Eriksson, Inst. för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 3 februari 2009.
 • Ledamot i Akademirådet, Akademin för hälsa och arbetsliv 2010 - ff.
 • Ledamot i Humaniora Vård och Samhällsvetenskaplig nämnd (HVS-nämnd), Högskolan i Gävle (ärenden inom forskning och utbildning) 2004 – 2009.
 • Ledamot i Biblioteksnämnd 2002-2005.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)