Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon verkar inom forskarprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och tillhör ämnet vårdvetenskap. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Pågående projekt:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hedlund, Å., Boman, E., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2023). Development and psychometric evaluation of a theory-based questionnaire measuring women’s return-to-work beliefs after long-term sick leave for common mental disorders. Work : A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, 76 (1), 109-124. 10.3233/WOR-220301 [Mer information]
Hedlund, Å., Nilsson, A., Boman, E. & Kristofferzon, M. (2022). Predictors of return to work and psychological well-being among women during/after long-term sick leave due to common mental disorders - a prospective cohort study based on the theory of planned behaviour. Health & Social Care in the Community, 30 (6), 5245-5258. 10.1111/hsc.13943 [Mer information]
Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2021). Are return to work beliefs, psychological well-being and perceived health related to return-to-work intentions among women on long-term sick leave for common mental disorders? A cross-sectional study based on the Theory of Planned Behaviour. BMC Public Health, 21 (1). 10.1186/s12889-021-10562-w [Mer information]
Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2021). Beliefs about return to work among women during/after long-term sick leave for common mental disorders: a qualitative study based on the theory of planned behaviour. Journal of occupational rehabilitation, 31, 604-612. 10.1007/s10926-020-09946-3 [Mer information]
Rashid, M., Heiden, M., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2021). Do work ability and life satisfaction matter for return to work? Predictive ability of the work ability index and life satisfaction questionnaire among women with long-term musculoskeletal pain. BMC Public Health, 21 (1). 10.1186/s12889-021-10510-8 [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2021). Predictors of return to work among women with long-term neck/shoulder and/or back pain : a 1-year prospective study. PLOS ONE, 16 (11). 10.1371/journal.pone.0260490 [Mer information]
Lindberg, M., Carlsson, M., Engström, M., Kristofferzon, M. & Skytt, B. (2020). Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors - a longitudinal descriptive study from Sweden. Nurse Education Today, 84. 10.1016/j.nedt.2019.104218 [Mer information]
Eriksson, E., Wejåker, M., Danhard, A., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2019). Living with a spouse with chronic illness – the challenge of balancing demands and resources. BMC Public Health, 19 (1). 10.1186/s12889-019-6800-7 [Mer information]
Hedlund, Å., Nordström, T., Kristofferzon, M. & Nilsson, A. (2019). New insights and access to resources change the perspective on life among persons with long-term illness - An interview study. Nursing Open, 6 (4), 580-588. 10.1002/nop2.363 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Kristofferzon, M., Larsson, E., Raininko, R. & Rubertsson, S. (2018). Acute brain lesions on magnetic resonance imaging in relation to neurological outcome after cardiac arrest. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (5), 625-647. 10.1111/aas.13074 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Nordmark-Grass, J., Rosenqvist, I., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2018). Characteristics of jugular bulb oxygen saturation in patients after cardiac arrest: A prospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 62 (9), 1237-1245. 10.1111/aas.13162 [Mer information]
Kristofferzon, M., Engström, M. & Nilsson, A. (2018). Coping mediates the relationship between sense of coherence and mental quality of life in patients with chronic illness: a cross-sectional study. Quality of Life Research, 27 (7), 1855-1863. 10.1007/s11136-018-1845-0 [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Factors related to work ability and well-being among women on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back : a cross-sectional study. BMC Public Health, 18 (1). 10.1186/s12889-018-5580-9 [Mer information]
Nilsson, A., Carlsson, M., Lindqvist, R. & Kristofferzon, M. (2017). A comparative correlational study of coping strategies and quality of life in patients with chronic heart failure and the general Swedish population. Nursing Open, 4 (3), 157-167. 10.1002/nop2.81 [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Nilsson, A. & Heiden, M. (2017). Factors associated with return-to-work among people on work absence due to long-term neck or back pain : a narrative systematic review. BMJ Open, 7 (6). 10.1136/bmjopen-2016-014939 [Mer information]
Israelsson, J., Bremer, A., Herlitz, J., Axelsson, Å., Cronberg, T., Djärv, T., Kristofferzon, M., Larsson, I., Lilja, G., Sunnerhagen, K., Wallin, E., Ågren, S., Åkerman, E. & Årestedt, K. (2017). Health status and psychological distress among in-hospital cardiac arrest survivors in relation to gender. Resuscitation, 114, 27-33. 10.1016/j.resuscitation.2017.02.006 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E., Lindqvist, H. & Kristofferzon, M. (2016). Primary care nurses' communication and its influence on patient talk during motivational interviewing. Journal of Advanced Nursing, 72 (11), 2844-2856. 10.1111/jan.13052 [Mer information]
Hedman, M., Pöder, U., Mamhidir, A., Nilsson, A., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Life memories and the ability to act : the meaning of autonomy and participation for older people when living with chronic illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), 824-833. 10.1111/scs.12215 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Motivational interviewing : Experiences of primary care nurses trained in the method. Nurse Education in Practice, 15 (2), 111-118. 10.1016/j.nepr.2014.11.005 [Mer information]
Östlund, A., Kristofferzon, M., Häggström, E. & Wadensten, B. (2015). Primary care nurses' performance in motivational interviewing : a quantitative descriptive study. BMC Family Practice, 16 (1), 89-100. 10.1186/s12875-015-0304-z [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2014). Cardiac arrest and hypothermia treatment : function and life satisfaction among survivors in the first 6 months. Resuscitation, 85 (4), 538-543. 10.1016/j.resuscitation.2013.12.020 [Mer information]
Östlund, A., Wadensten, B., Häggström, E. & Kristofferzon, M. (2014). District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2284-2294. 10.1111/jocn.12509 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2014). Health-related quality of life improves during the first six months after cardiac arrest and hypothermia treatment. Resuscitation, 85 (2), 215-220. 10.1016/j.resuscitation.2013.09.017 [Mer information]
Mamhidir, A., Kristofferzon, M., Hellström-Hyson, E., Persson, E. & Mårtensson, G. (2014). Nursing preceptors' experiences of two clinical education models. Nurse Education in Practice, 14 (4), 427-433. 10.1016/j.nepr.2014.01.010 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Kristofferzon, M., Niessner, M., Zetterberg, H. & Rubertsson, S. (2014). Post-cardiac arrest serum levels of glial fibrillary acidic protein for predicting neurological outcome. Resuscitation, 85 (12), 1654-1661. 10.1016/j.resuscitation.2014.09.007 [Mer information]
Brännström, M., Kristofferzon, M., Ivarsson, B., Nilsson, U., Svedberg, P. & Thylén, I. (2014). Sexual knowledge in patients with a myocardial infarction and their partners. Journal of Cardiovascular Nursing, 29 (4), 332-339. 10.1097/JCN.0b013e318291ede6 [Mer information]
Kristofferzon, M. & Ternesten-Hasséus, E. (2013). A study of two generic health-related quality of life questionnaires - Nottingham Health Profile and Short-Form 36 Health Survey - and of coping in patients with sensory hyperreactivity. Health and Quality of Life Outcomes, 11. 10.1186/1477-7525-11-182 [Mer information]
Kristofferzon, M., Mårtensson, G., Mamhidir, A. & Löfmark, A. (2013). Nursing students' perceptions of clinical supervision : The contributions of preceptors, head preceptors and clinical lecturers. Nurse Education Today, 33 (10), 1252-1257. 10.1016/j.nedt.2012.08.017 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2013). Relatives' experiences during the next of kin's hospital stay after surviving cardiac arrest and therapeutic hypothermia. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12 (4), 353-359. 10.1177/1474515112459618 [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2013). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. Journal of Clinical Nursing, 22 (11-12), 1639-1646. 10.1111/jocn.12112 [Mer information]
Mårtensson, G., Engström, M., Mamhidir, A. & Kristofferzon, M. (2013). What are the structural conditions of importance to preceptors' performance?. Nurse Education Today, 33 (5), 444-449. 10.1016/j.nedt.2012.04.015 [Mer information]
Hellström-Hyson, E., Mårtensson, G. & Kristofferzon, M. (2012). To take responsibility or to be an onlooker : Nursing students' experiences of two models of supervision. Nurse Education Today, 32 (1), 105-110. 10.1016/j.nedt.2011.02.005 [Mer information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2011). Relationships between coping, coping resources and quality of life in patients with chronic illness : a pilot study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25 (3), 476-483. 10.1111/j.1471-6712.2010.00851.x [Mer information]
Arenhall, E., Kristofferzon, M., Fridlund, B. & Nilsson, U. (2011). The female partners' experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 20 (11-12), 1677-1684. 10.1111/j.1365-2702.2010.03312.x [Mer information]
Arenhall, E., Kristofferzon, M., Fridlund, B., Malm, D. & Nilsson, U. (2011). The male partners' experiences of the intimate relationships after a first myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10 (2), 108-114. 10.1016/j.ejcnurse.2010.05.003 [Mer information]
Kristofferzon, M., Johansson, I., Brännström, M., Arenhall, E., Baigi, A., Brunt, D., Fridlund, B., Nilsson, U., Persson, S., Rask, M., Wieslander, I. & Ivarsson, B. (2010). Evaluation of a Swedish version of the Watts Sexual Function Questionnaire (WSFQ) in persons with heart disease : a pilot study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 9 (3), 168-174. 10.1016/j.ejcnurse.2009.12.004 [Mer information]
Rask, M., Malm, D., Kristofferzon, M., Roxberg, Å., Svedberg, P., Arenhall, E., Baigi, A., Brunt, D., Fridlund, B., Ivarsson, B., Nilsson, U., Sjöström-Strand, A., Wieslander, I. & Benzein, E. (2010). Validity and reliability of a Swedish version of the Relationship Assessment Scale (RAS) : A pilot study. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 20 (1), 16-21. [Mer information]
Kristofferzon, M. (2008). Commentary on Kristofferzon M-L, Lofmark R & Carlsson M (2007) Striving for balance in daily life experiences of Swedish women and men shortly after a myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing 16, 391-401 - Response. Journal of Clinical Nursing, 17 (8), 1106-1106. 10.1111/j.1365-2702.2006.01829.x [Mer information]
Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2008). Managing consequences and finding hope : experiences of Swedish women and men 4-6 months after myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22 (3), 367-375. 10.1111/j.1471-6712.2007.00538.x [Mer information]
Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2007). Striving for balance in daily life: experiences of Swedish women and men shortly after myocardial infarction. Journal of Clinical Nursing, 16 (2), 391-401. 10.1111/j.1365-2702.2005.01518.x [Mer information]
Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2005). Coping, social support and quality of life over time after myocardial infarction. Journal of Advanced Nursing, 52 (2), 113-124. 10.1111/j.1365-2648.2005.03571.x [Mer information]
Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2005). Perceived coping, social support, and quality of life 1 month after myocardial infarction : A comparison between Swedish women and men. Heart & Lung, 34 (1), 39-50. 10.1016/j.hrtlng.2004.07.001 [Mer information]
Kristofferzon, M., Löfmark, R. & Carlsson, M. (2003). Myocardial infarction : gender differences in coping and social support. Journal of Advanced Nursing, 44 (4), 360-374. 10.1046/j.0309-2402.2003.02815.x [Mer information]
Hardy, J., Lindqvist, R., Kristofferzon, M. & Dahlberg, O. (1997). The current status of nursing informatics in undergraduate nursing programs : comparative case studies between Sweden and Australia. Studies in Health Technology and Informatics, 46, 132-136. [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Wallin, E., Rubertsson, S., Larsson, I., Kristofferzon, M., Larsson, E. & Raininko, R. (2015). Acute brain lesion on MRI in relation to neorological outcome 6 months after cardiac arrest treated with hypothermia. Resuscitation, 96 (Suppl. 1), 147-147. 10.1016/j.resuscitation.2015.09.351 [Mer information]
Israelsson, J., Bremer, A., Axelsson, Å., Cronberg, T., Djärv, T., Herlitz, J., Kristofferzon, M., Larsson, I., Lilja, G., Sunnerhagen, K., Wallin, E., Ågren, S., Åkerman, E. & Årestedt, K. (2015). Neurologic outcome, health-related quality of life, anxiety and symptoms of depression among in-hospital cardiac arrest survivors. Resuscitation, 96 (Suppl. 1), 101-101. 10.1016/j.resuscitation.2015.09.240 [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2013). Health related quality of life improves during the first 6 month after cardiac arrest and hypothermia treatment. Intensive Care Medicine, 39 (Suppl. 2), S221-S221. [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Kristofferzon, M. & Rubertsson, S. (2013). Survivors after cardiac arrest and hypothermia treatment : Function and satisfaction in the first 6 months. Intensive Care Medicine, 39 (Suppl. 2), S289-S289. Länk [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Sellert-Rydberg, M., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2011). Support and impact on everyday life after survival from cardiac arrest : Relatives' descriptions 6 months after a significant other's cardiax arrest. Intensive Care Medicine, 37 (Suppl. 1), S74-S74. [Mer information]
Larsson, I., Wallin, E., Sellert-Rydberg, M., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2011). Therapeutic hypothermia after cardiac arrest : Relatives experiences during the first six weeks after cardiac arrest. Intensive Care Medicine, 37 (Suppl. 1), S74-S74. [Mer information]

Doktorsavhandling

Kristofferzon, M. (2006). Life after myocardial infarction in women and men : coping, social support and quality of life over the first year. Diss. (sammanfattning), 2006. Uppsala: Uppsala universitet. 76 s. (Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 10) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Arenhall, E. & Kristofferzon, M. (2012). Sexualitet och parrelation vid hjärtsjukdom. Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 403-416. [Mer information]

Konferensbidrag

Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2022). Vägen tillbaka : Vilka föreställningar har kvinnor till att återgå i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa?. . [Mer information]
Rashid, M., Heiden, M., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2018). Work ability and well-being among sick-listed women with long-term pain in neck/shoulders or back who return to work and who remain on sick leave: A prospective study. IEA Conference. [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 68-. Länk [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES conference proceedings. S. 140-. [Mer information]
Kristofferzon, M. & Mårtensson, G. (2013). Stöd och utmaningar i verksamhetsförlagd utbildning - vem bidrar till lärandet ur studenters perspektiv?. . [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2012). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. . 10.1016/j.resuscitation.2012.08.232 [Mer information]
Ternesten Hasséus, E. & Kristofferzon, M. (2010). Livskvalitet och copingstrategier hos patienter med sensorisk hyperaktivitet. . Länk [Mer information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2009). Living with chronic illness. The 2nd International Research Seminar on Salutogenesis : Helsinki, May 14-16, 2009. [Mer information]
Kristofferzon, M. (2006). Health-related quality of life over the first year after myocardial infarction. New Frontiers in Cardiac Care : Bergen, Norway 5–6th May 2006. 10.1016/j.ejcnurse.2006.03.001 [Mer information]
Lindqvist, R. & Kristofferzon, M. (2000). Computer skills among Swedish nursing students. Nursing informatics one step beyond : The evolution of technology and nursing. Auckland: Adis International Limited. S. 822-822. [Mer information]
Hardy, J., Lindqvist, R., Kristofferzon, M. & Dahlberg, O. (1997). The current status of nursing informatics in undergraduate nursing programs : Comparative case studies between Sweden and Australia. Nursing informatics : The impact of nursing knowledge on health care informatics. Amsterdam: IOS Press. S. 132-136. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)