Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon verkar inom forskarprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och tillhör ämnet vårdvetenskap. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Pågående projekt:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Kristofferzon, M. (2006). Life after myocardial infarction in women and men : coping, social support and quality of life over the first year. Diss. (sammanfattning), 2006. Uppsala: Uppsala universitet. 76 s. (Digital comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 10) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Arenhall, E. & Kristofferzon, M. (2012). Sexualitet och parrelation vid hjärtsjukdom. Kardiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. S. 403-416. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)