Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon verkar inom forskarprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och tillhör ämnet vårdvetenskap. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Pågående projekt:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2022). Vägen tillbaka : Vilka föreställningar har kvinnor till att återgå i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa?. . [Mer information]
Rashid, M., Heiden, M., Nilsson, A. & Kristofferzon, M. (2018). Work ability and well-being among sick-listed women with long-term pain in neck/shoulders or back who return to work and who remain on sick leave: A prospective study. IEA Conference. [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2018). Work ability, well-being and return-to-work among women in Gävleborg on sick leave due to long-term pain in the neck/shoulders and/or back. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 68-. Länk [Mer information]
Rashid, M., Kristofferzon, M., Heiden, M. & Nilsson, A. (2017). Predictors of work ability among women on long-term sick leave due to musculoskeletal pain. NES conference proceedings. S. 140-. [Mer information]
Kristofferzon, M. & Mårtensson, G. (2013). Stöd och utmaningar i verksamhetsförlagd utbildning - vem bidrar till lärandet ur studenters perspektiv?. . [Mer information]
Wallin, E., Larsson, I., Rubertsson, S. & Kristofferzon, M. (2012). Relatives' experiences of everyday life six months after hypothermia treatment of a significant other's cardiac arrest. . 10.1016/j.resuscitation.2012.08.232 [Mer information]
Ternesten Hasséus, E. & Kristofferzon, M. (2010). Livskvalitet och copingstrategier hos patienter med sensorisk hyperaktivitet. . Länk [Mer information]
Kristofferzon, M., Lindqvist, R. & Nilsson, A. (2009). Living with chronic illness. The 2nd International Research Seminar on Salutogenesis : Helsinki, May 14-16, 2009. [Mer information]
Kristofferzon, M. (2006). Health-related quality of life over the first year after myocardial infarction. New Frontiers in Cardiac Care : Bergen, Norway 5–6th May 2006. 10.1016/j.ejcnurse.2006.03.001 [Mer information]
Lindqvist, R. & Kristofferzon, M. (2000). Computer skills among Swedish nursing students. Nursing informatics one step beyond : The evolution of technology and nursing. Auckland: Adis International Limited. S. 822-822. [Mer information]
Hardy, J., Lindqvist, R., Kristofferzon, M. & Dahlberg, O. (1997). The current status of nursing informatics in undergraduate nursing programs : Comparative case studies between Sweden and Australia. Nursing informatics : The impact of nursing knowledge on health care informatics. Amsterdam: IOS Press. S. 132-136. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)