Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och Filosofie doktor.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon tillhör forskargruppen Leva med långvarig ohälsa.

 • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll
 • Att leva med långvarig ohälsa — copingförmåga/resurser och upplevd livskvalitet
 • Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first myocardial infarction
 • Kylbehandling efter hjärtstopp — patienters livskvalitet och funktion kopplat till hjärnskademarkörer samt närståendes upplevelser
 • Motiverande samtal: Om distriktssköterskors tillämpning, upplevelser ur distriktssköterske- och patientperspektiv
 • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning
 • Kvinnor i arbetsför ålder med långvarig smärta: faktorer av betydelse för välbefinnande och återgång i arbete
 • Heart and Mind after Cardiac Arrest (HaMCA)

LÄS MER OM

Sjuksköterskeprogrammet

Grundnivå

 • Coping, copingresurser och livskvalitet samt omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa. Innehållet relateras till egen forskning om att leva med långvarig ohälsa (patient-, närstående- och vårdarperspektiv) (termin 3).
 • Evidensbaserad omvårdnad och forskningsmetoder inom omvårdnad. Egen forskning om patienter med hjärtstopp relaterat till omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd (termin 4).

Avancerad nivå

 • Handleder examensarbeten inom Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning distriktssköterska och i fristående kurs Vårdvetenskap.

Examinator

 • Examinator för två kurserna inom Sjuksköterskeprogrammet i termin 4 (Teorier och forskningsmetoder inom omvårdnad I samt omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd).
 • Examinator för examensarbeten på grundnivå.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)