Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Forskarpresentation

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

Marja-Leena Kristofferzon verkar inom forskarprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och tillhör ämnet vårdvetenskap. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Pågående projekt:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

LÄS MER OM

Grundnivå på Sjuksköterskeprogrammet

  • Coping, copingresurser och livskvalitet samt omvårdnad och egenvård vid långvarig ohälsa. Innehållet relateras till egen forskning om att leva med långvarig ohälsa (patient-, närstående- och vårdarperspektiv) (termin 3).
  • Evidensbaserad omvårdnad och forskningsmetoder inom omvårdnad. Egen forskning om patienter med hjärtstopp relaterat till omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd (termin 4).

Avancerad nivå

  • Handleder och examinerar examensarbeten inom Specialistsjuksköterskeprogrammen.
  • Undervisar i forskningsmetodik.
  • Examinator för specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot anestesi- respektive intensivvård.

Forskarnivå

  • Undervisar och är kursansvarig i forskarkursen, Hälsa, välbefinnande och arbetsliv, 7,5 hp.
  • Handleder doktorander.
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2023-01-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)