Sök

Forskarpresentation

Martin Salzmann-Erikson

Forskarpresentation

Martin Salzmann-Erikson

Universitetslektor, Docent i vårdvetenskap, Fil. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

E-post: martin.salzmann@hig.se
Telefon: 0724-65 12 56

Martin Salzmann-Erikson utvecklar och är aktiv forskare inom forskningsprogrammet "Digital Shapeshifting". Programmet är ett av tre program inom det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande Arbete.

Han har lång erfarenhet av kliniskt arbete inom den akutpsykiatriska heldygnsvården som specialistsjuksköterska. Han har också forskat om organisatorisk och social arbetsmiljö inom psykiatrisk omvårdnad och har bland annat utvecklat en arbetsmodell för personal inom psykiatrisk intensivvård.

Martin Salzmann-Erikson är också involverad i utbildning på grund- avancerad- och forskarnivå inom omvårdnad och vårdvetenskap. Han har utvecklat kurser som "Integrativ omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 hp" och "Begreppsanalys 7,5 hp" på avancerad nivå.

Det som både förenar både hans forskning och pedagogik är komplexiteten som mänsklig interaktion innebär - utifrån kaos och komplexitetsteorier.

AKTUELL FORSKNING

* Inclusion health for women in homelessness - development, feasibility and implementation of interventions

* Cyber nursing

* Digitaliseringens baksida inom primärvården – inklivare påverkar den psykosociala arbetsmiljön

* Interprofessionell kommunikation inom psykiatrisk öppenvård (Huvudhandledare för doktorand Ingela Rudberg)

LÄS MER OM

Anställningar

2014-02 - 2014-06
Landstinget Sörmland, Psykiatriska kliniken, Eskilstuna, Kontrakt som omvårdnadshandledare, akutpsykiatrisk avdelning 20 och 22.

2013-09 - 2014-06
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, Västerås, Kontrakt som omvårdnadshandledare, psykosavd & PIVA.

2013-09 - 2015-06
Ersta-Sköndal Högskola, timanställd. Handledare och examinator på avancerad nivå.

2013-09-01-pågående
Högskolan i Gävle. Adjunkt (30 %). Projekt: “Psykiskohälsa”, handledare och examinator på grundnivå.

2011-06 -- pågående
Mälardalens Högskola, timanställd. Examinator och seminarieledare på grundnivå. Handledare på avancerad nivå.

2007-01 - pågående
Oslo Universitetssykehus, fast anställning. Specialistsjuksköterska (51,55 %). Post-4, akut psykosavdelning

2006-09 - 2013-10
Högskolan Dalarna. Doktorandanställning (50 %) med garantiförsörjning via Örebro Universitet. Sweden.

2000-01 - 2007-01
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, PIVA 93, fast anställning. Sjuksköterska.

1997 – 2000
Landstinget Västmanland, Psykiatrikliniken, PIVA 93, Mentalskötare vid olika avdelningar.

Utbildningar

2006-09 - 2013-10
Forskarutbildning i medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap (50 %). Örebro Universitet.

2003 – 2004
Magisterexamen i vårdvetenskap, (50 %). Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

2002 – 2003
Specialistutbildning, sjuksköterska i psykiatrisk vård, Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

1997 – 2000
Sjuksköterskeutbildningen. Mälardalens Högskola, Institutionen för vård och omsorg.

1993 – 1996
Vårdgymnasiet, Västerås

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-01-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)