Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ove Björklund

Forskarpresentation

Ove Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

AKTUELL FORSKNING

Den unga människans livsvillkor relaterat till arbete och arbetslöshet.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Björklund, O., Häggström, E. & Nyström, L. (2017). Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. American Journal of Men's Health, 11 (5), 1426-1435. 10.1177/1557988315604020 [Mer information]
Björklund, O., Söderlund, M., Nyström, L. & Häggström, E. (2015). Unemployment and Health : Experiences Narrated by Young Finnish Men. American Journal of Men's Health, 9 (1), 76-85. 10.1177/1557988314536725 [Mer information]

Doktorsavhandling

Björklund, O. (2019). FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)