Sök

Forskarpresentation

Tove Bylund Grenklo

Tove Bylund Grenklo, universitetslektor vid avdelningen för vårdvetenskap.

Forskarpresentation

Tove Bylund Grenklo

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Tove Bylund Grenklo forskar om tonåringar som mist en förälder i cancer med fokus på långsiktiga effekter av potentiellt påverkbara sjukvårdsrelaterade (t.ex. information/kommunikation, tillit) och familjerelaterade (t.ex. sammanhållning, kommunikation, oro för varandra) faktorer. Ökad förekomst av självskadebeteende, sömnproblem och depressiva symptom har dokumenterats upp till 9 år efter förlusten. Tove Bylund Grenklo har också arbetat med vårdutveckling för att förbättra stödet till närstående i palliativ vård. Övrig forskning har gjorts inom området barn som mist ett syskon, distriktssjuksköterskors vård av svårt sjuka barn i hemmet samt värdighet i palliativ vård. Här på Högskolan i Gävle där Tove Bylund Grenklo började 2019 har hon intresserat sig för ökad psykisk, fysisk och social hälsa bland högstadieelever, våld i vården samt stödgrupper inom cancersjukvården.

AKTUELL FORSKNING

För närvarande handleder Tove Bylund Grenklo ett doktorandarbete vid Lunds universitet som baseras på det populationsbaserade projektet om tonåringar som mist en förälder i cancer. Projektet inriktas på fenomenet familjesammanhållning och fördjupar kunskapen om hur denna förändras kring tiden för förlusten, vilka faktorer som predicerar familjesammanhållning samt vilka samband som kan finnas mellan dålig familjesammanhållning och ohälsa på lång sikt. Projektets syfte är att nå en ökad kunskap och förståelse för erfarenheter och möjliga riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa på sikt bland tonåringar som mist en förälder i cancer. Denna kunskap kan vägleda sjukvårdens insatser för ett minskat lidande hos de drabbade.

Medverkar gör doktorand Dröfn Birgisdóttir, docent Jimmie Kristensson och professor Carl Johan Furst, samtliga Lunds universitet.

Projektet beräknas vara i mål maj 2021. Finansiärer är Cancerfonden, Familjen Kamprads stiftelse, Mats Paulssons Stiftelse och Gålöstiftelsen.

Länk till projektbeskrivning Pdf, 416 kB.

LÄS MER OM

Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)