Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Tove Bylund Grenklo

Forskarpresentation

Tove Bylund Grenklo

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Tove Bylund Grenklo forskar om tonåringar som mist en förälder i cancer med fokus på långsiktiga effekter av potentiellt påverkbara sjukvårdsrelaterade (t.ex. information/kommunikation, tillit) och familjerelaterade (t.ex. sammanhållning, kommunikation, oro för varandra) faktorer. Ökad förekomst av självskadebeteende, sömnproblem och depressiva symptom har dokumenterats upp till 9 år efter förlusten. Tove Bylund Grenklo har också arbetat med vårdutveckling för att förbättra stödet till närstående i palliativ vård. Övrig forskning har gjorts inom området barn som mist ett syskon, distriktssjuksköterskors vård av svårt sjuka barn i hemmet samt värdighet i palliativ vård. Här på Högskolan i Gävle där Tove Bylund Grenklo började 2019 är hon involverad i en interventionsstudie (SAW), för ökad psykisk, fysisk och social hälsa bland mellan- och högstadieelever, en studie om rörelserädsla (kinesiofobi) hos personer som behandlas med strålterapi vid cancer samt ett projekt om barn och unga där orosanmälan till socialtjänsten gjorts.

AKTUELL FORSKNING

Tove Bylund Grenklo har varit bihandledare till ett doktorandprojekt vid Lunds universitet som baseras på det populationsbaserade projektet om tonåringar som mist en förälder i cancer. Projektet tittade närmare på fenomenet familjesammanhållning och fördjupade kunskapen om hur denna förändras kring tiden för förlusten, vilka samband som kan finnas mellan dålig familjesammanhållning och ohälsa på lång sikt samt vilka samband som finns mellan sorgereaktioner och -beteende det första halvåret efter förlusten och sorg på lång sikt. Medverkade gjorde doktorand Dröfn Birgisdóttir, docent Jimmie Kristensson och professor Carl Johan Furst, samtliga Lunds universitet.

Avhandlingen försvarades hösten 2022. Finansiärer har varit Cancerfonden, Familjen Kamprads stiftelse, Mats Paulssons Stiftelse och Gålöstiftelsen.

Länk till projektbeskrivning Pdf, 416 kB.

LÄS MER OM

Rubrik

Brödtext

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Birgisdóttir, D., Bylund-Grenklo, T., Kreicbergs, U., Steineck, G., Fürst, C. & Kristensson, J. (2023). Family cohesion predicts long-term health and well-being after losing a parent to cancer as a teenager: A nationwide population-based study. PLOS ONE, 18 (4). 10.1371/journal.pone.0283327 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Birgisdóttir, D., Beenaert, K., Nyberg, T., Skokic, V., Kristensson, J., Steineck, G., Fürst, C. & Kreicbergs, U. (2021). Acute and long-term grief reactions and experiences in parentally cancer-bereaved teenagers. BMC Palliative Care, 20 (1). 10.1186/s12904-021-00758-7 [Mer information]
Sandgren, A., Axelsson, L., Bylund-Grenklo, T. & Benzein, E. (2021). Family members’ expressions of dignity in palliative care : a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35 (3), 937-944. 10.1111/scs.12913 [Mer information]
Udo, C., Lövgren, M., Sveen, J., Bylund-Grenklo, T., Alvariza, A. & Kreicbergs, U. (2019). A Nationwide Study of Young Adults' Perspectives on Participation in Bereavement Research.. Journal of Palliative Medicine, 22 (10), 1271-1273. 10.1089/jpm.2018.0630 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Werkander-Harstäde, C., Sandgren, A., Benzein, E. & Östlund, U. (2019). Dignity in life and care : The perspectives of Swedish patients in a palliative care context. International Journal of Palliative Nursing, 25 (4), 193-201. 10.12968/ijpn.2019.25.4.193 [Mer information]
Birgisdóttir, D., Bylund-Grenklo, T., Nyberg, T., Kreicbergs, U., Steineck, G. & Fürst, C. (2019). Losing a parent to cancer as a teenager : Family cohesion in childhood, teenage, and young adulthood as perceived by bereaved and non-bereaved youths. Psycho-Oncology, 28 (9), 1845-1853. 10.1002/pon.5163 [Mer information]
Grimheden, S., Lindqvist, G., Bylund-Grenklo, T. & Sandgren, A. (2017). An obligation to care for seriously ill children in their homes : a qualitative study of community nurses' perceptions. Nordic journal of nursing research, 37 (4), 201-208. 10.1177/2057158517701664 [Mer information]
Beernaert, K., Kreicbergs, U., Furst, C., Nyberg, T., Steineck, G. & Bylund-Grenklo, T. (2017). Distrust in the End-of-Life Care Provided to a Parent and Long-Term Negative Outcomes Among Bereaved Adolescents : A Population-Based Survey Study. Journal of Clinical Oncology, 35 (27), 3136-3142. 10.1200/JCO.2017.72.9814 [Mer information]
Alvariza, A., Lovgren, M., Bylund-Grenklo, T., Hakola, P., Furst, C. & Kreicbergs, U. (2017). How to support teenagers who are losing a parent to cancer : Bereaved young adults' advice to healthcare professionals-A nationwide survey. Palliative & Supportive Care, 15 (3), 313-319. 10.1017/S1478951516000730 [Mer information]
Lovgren, M., Bylund-Grenklo, T., Jalmsell, L., Eilegård Wallin, A. & Kreicbergs, U. (2016). Bereaved Siblings' Advice to Health Care Professionals Working With Children With Cancer and Their Families. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 33 (4), 297-305. 10.1177/1043454215616605 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Furst, C., Nyberg, T., Steineck, G. & Kreicbergs, U. (2016). Unresolved grief and its consequences : A nationwide follow-up of teenage loss of a parent to cancer 6-9 years earlier. Supportive Care in Cancer, 24 (7), 3095-3103. 10.1007/s00520-016-3118-1 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Kreicbergs, U., Uggla, C., Valdimarsdóttir, U., Nyberg, T., Steineck, G. & Fürst, C. (2015). Teenagers want to be told when a parent's death is near : A nationwide study of cancer-bereaved youths' opinions and experiences.. Acta Oncologica, 54 (6), 944-50. 10.3109/0284186X.2014.978891 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Nyberg, T., Steineck, G. & Fürst, C. (2014). Self-injury in youths who lost a parent to cancer : nationwide study of the impact of family-related and health-care-related factors.. Psycho-Oncology, 23 (9), 989-97. 10.1002/pon.3515 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Kreicbergs, U., Valdimarsdóttir, U., Nyberg, T., Steineck, G. & Fürst, C. (2013). Communication and Trust in the Care Provided to a Dying Parent : A Nationwide Study of Cancer-Bereaved Youths. Journal of Clinical Oncology, 31 (23), 2886-2894. 10.1200/JCO.2012.46.6102 [Mer information]
Bylund-Grenklo, T., Kreicbergs, U., Hauksdóttir, A., Valdimarsdóttir, U., Nyberg, T., Steineck, G. & Fürst, C. (2013). Self-injury in teenagers who lost a parent to cancer : a nationwide, population-based, long-term follow-up. JAMA pediatrics, 167 (2), 133-40. 10.1001/jamapediatrics.2013.430 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bylund-Grenklo, T. (2016). Obearbetad sorg, depression och sömnproblem 6-9 år efter tonårsförlust av en förälder i cancer. BestPractice Nordic, 7 (28), 28-32. [Mer information]
Alvariza, A., Holm, M., Bylund-Grenklo, T., Goliath, I. & Kreicbergs, U. (2016). Viktigt att stärka närståendes möjligheter att förbereda sig. Läkartidningen, 113 (47), 1-3. [Mer information]
Bylund-Grenklo, T. (2014). Var ärliga och berätta sanningen för oss – föräldrarna orkar inte. Palliativ vård (2), 12-13. [Mer information]
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-03-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)