Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ylva Pålsson

Forskarpresentation

Ylva Pålsson

Klinisk universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Ylva Pålsson är sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård, har en filosofie magisterexamen inom vårdvetenskap och har disputerat i medicinsk vetenskap. Pålsson tillhör forskargruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg och är främst aktiv inom Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter. Pålsson intresserar sig bland annat för sjuksköterskestudenters samt nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och välmående under verksamhetsförlagd utbildning respektive första tid i arbetslivet, ett område som hon också disputerade i 2020.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Ylva Pålsson engagerad i ett forskningsprojekt om sjuksköterskors väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi. Syftet med projektet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av att genomföra sin sista verksamhetsförlagda utbildning och första tiden i yrket under en pågående pandemi där Pålsson är ansvarig för projektet. Projektet pågår under 2020-2021 och beräknas vara i mål 2023. Projektet finansieras av SFO-medel från Högskolan i Gävle samt Alice Lindströms stipendium.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Pålsson, Y. (2020). A pathway into the profession : The use, feasibility and outcomes of a peer learning intervention for nursing students and newly graduated nurses. Diss. (sammanfattning), 2020. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1623) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)