Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ylva Pålsson

Forskarpresentation

Ylva Pålsson

Klinisk universitetslektor, doktor i medicinsk vetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

Ylva Pålsson är sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdomssjukvård, har en filosofie magisterexamen inom vårdvetenskap och har disputerat i medicinsk vetenskap. Pålsson tillhör forskargruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg och är främst aktiv inom Lärandets drivkraft och hälsofrämjande effekter. Pålsson intresserar sig bland annat för sjuksköterskestudenters samt nyutexaminerade sjuksköterskors lärande och välmående under verksamhetsförlagd utbildning respektive första tid i arbetslivet, ett område som hon också disputerade i 2020.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Ylva Pålsson engagerad i ett forskningsprojekt om sjuksköterskors väg in i arbetslivet under pågående coronaviruspandemi. Syftet med projektet är att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelse av att genomföra sin sista verksamhetsförlagda utbildning och första tiden i yrket under en pågående pandemi där Pålsson är ansvarig för projektet. Projektet pågår under 2020-2021 och beräknas vara i mål 2023. Projektet finansieras av SFO-medel från Högskolan i Gävle samt Alice Lindströms stipendium.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Nyström, A. & Pålsson, Y. (2023). TOPP-N En digital lösning för att främja livslångt lärande och hållbar miljö. . Länk [Mer information]
Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., Hellström-Hyson, E. & Leo Swenne, C. (2019). An intervention study on peer learning. . [Mer information]
Pålsson, Y. (2018). En intervention om peer learning som riktar sig mot nyutexaminerade sjuksköterskor. FALF KONFERENS 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. S. 131-132. Länk [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2013). Bachelor nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a simulated emergency care situation. . [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2013). Undergraduate nursing students experiences of beeing video-recorded during examination in a simulated emergency care situation. . [Mer information]
Nyström, A., Pålsson, Y., Hofsten, A. & Häggström, E. (2012). Nursing students' experiences of being video-recorded during examination in a fictive emergency care situation. . [Mer information]
Nyström, A. & Pålsson, Y. (2009). Self-efficacy improved after neonatal resuscitation team training. Self-efficacy improved after neonatal resuscitation team training. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-03-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)