Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eva Boman

Forskarpresentation

Eva Boman

Universitetslektor, Fil. Dr i tillämpad psykologi

Forskningsämne: Psykologi

En studie om barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

AKTUELL FORSKNING

Tillsammans med Karolinska Institutet har jag påbörjat ett forskningssamarbete som handlar om barns och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

LÄS MER OM

Avhandlingsarbete

Jag disputerade 2004, vid Kungliga tekniska högskolan, i ämnet Tillämpad psykologi med avhandlingen "Noise in the School Environment. Memory and Annoyance".

Avhandlingens grundfrågeställning var hur ljud - som är vanligt förekommande i skolmiljöer - påverkar barns inlärning av ny kunskap och deras användande av befintlig kunskap.

Samverkan

Forskning om skolbarns hälsa, minne och inlärning ur ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Samarbetspartner: Karolinska Institutet

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)