Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Eva Boman

Forskarpresentation

Eva Boman

Universitetslektor, Fil. Dr i tillämpad psykologi

Forskningsämne: Psykologi

En studie om barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

AKTUELL FORSKNING

Tillsammans med Karolinska Institutet har jag påbörjat ett forskningssamarbete som handlar om barns och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Hedlund, Å., Kristofferzon, M., Boman, E. & Nilsson, A. (2022). Vägen tillbaka : Vilka föreställningar har kvinnor till att återgå i arbete efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa?. . [Mer information]
Widar, L., Boman, E., Wiitavaara, B. & Heiden, M. (2019). Psychophysiological reactions, stress and recuperation among telecommuting academics. . Bologna. Länk [Mer information]
Heiden, M., Widar, L., Wiitavaara, B. & Boman, E. (2019). Telecommuting in academia – Associations with staff’s health and well-being. Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018) : Volume IX: Aging, Gender and Work, Anthropometry, Ergonomics for Children and Educational Environments. Cham: Springer. S. 308-312. 10.1007/978-3-319-96065-4 [Mer information]
Widar, L., Wiitavaara, B., Heiden, M. & Boman, E. (2018). Att arbeta på distans – möjligheter och konsekvenser för universitetslärare. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 118-. Länk [Mer information]
Hygge, S., Enmarker, I. & Boman, E. (2008). A comparison of structural equation models of memory performance across noise conditions and age groups. ICBEN 2008 : ICBEN 2008, Mashantucket Connecticut, USA, July 21-25, 2008 : the 9th Congress of the International Commission on Biological Effects of Noise : Noise as a Public Health Problem : Proceedings. Dortmund: IfADo. S. 387-394. [Mer information]
Enmarker, I. & Boman, E. (2004). Improvement of the sound environment in schools. . [Mer information]
Boman, E., Enmarker, I. & Hygge, S. (2004). Noise and age effects on reading comprehension (Poster). XXVII International Congress of Psychology. [Mer information]
Enmarker, I., Boman, E. & Hygge, S. (2004). The effects of noise on word fluency and word comprehension in different age groups. . [Mer information]
Hygge, S., Boman, E. & Enmarker, I. (2003). An experiment with children in the first grade to reduce their self-generated noise. . [Mer information]
Enmarker, I. & Boman, E. (2002). Noise annoyance in schools – Teachers’ perceptions. . [Mer information]
Enmarker, I., Boman, E. & Hygge, S. (1998). The effects of noise on memory. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)