Gå till eugreenalliance
Sök

Arbetssätt för förebyggande av kvinnlig könsstympning och vägar till stöd

Forskningsprojektet följer utvecklingen av en modell som syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning (KKS), öka upptäckt och nå fram med hjälp och stöd till flickor i riskzonen, deras föräldrar samt till flickor och kvinnor som är könsstympade. Modellen bygger på tvärprofessionell samverkan, kunskapshöjning och utveckling av interna arbetsrutiner gällande KKS. I följeforskningen ingår att kvantitativt och kvalitativt utvärdera effekter och utkomster av modellen.

Finansiär: Delmos/Tillväxtverket
Tidsperiod: 2020–2022

Utvärdering av Huskurage – förutsättningar för och effekter av förebyggande arbete på stadsdelsnivå mot våld i nära relationer

Projektets syfte är att undersöka om och hur en våldspreventiv metod som Huskurage kan bidra till ökad medvetenhet om våld i nära relationer, ökad handlingsbenägenhet och trygghet inför att agera vid oro, med hänsyn till socialpsykologiska aspekter som altruism och attityder till våld. Projektet använder både kvantitativa och kvalitativa metoder och syftar även till att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar i implementeringen av Huskurage i tre stadsdelar i en svensk kommun.

Finansiär: Brottsförebyggande rådet
Tidsperiod: 2020–2021

Existentiell och social ensamhet bland kvinnor som utsatts för våld av en partner

I projektet undersöks betydelsen av social och existentiell ensamhet för kvinnor som utsatts för våld av en partner. Studien bygger på kvinnors narrativ kring erfarenheter av ensamhet i samband med relationen till våldsutövaren, uppbrott och livet efter relationen. I intervjuerna beskrivs upplevelser av ensamhet som konsekvens av våldet och som följd av bristande stöd, skydd och gensvar från omgivningen men även som villkor i strävan efter att bli fri från våld och som hinder för återhämtning.

Finansiär: Svenska kyrkan
Tidsperiod: 2019–2021

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)