Sök

Forskarpresentation

Hanna Kusterer

Forskarpresentation

Hanna Kusterer

Universitetslektor

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2020). Exploring employability constructions of migrants in Sweden and potential consequences for labour market entrance recommendations. Social Sciences, 9 (3). 10.3390/socsci9030026 [Mer information]
Mählck, P., Kusterer, H. & Montgomery, H. (2020). What professors do in peer review : Interrogating assessment practices in the recruitment of professors in Sweden. Gender, Work and Organization, 27 (6), 1361-1377. 10.1111/gwao.12500 [Mer information]

Konferensbidrag

Kusterer, H., Mählck, P. & Montgomery, H. (2018). Rekrytering och befordring av professorer i Sverige: Betydelser av kön, etnicitet och bedömningskriteriers sociala konstruktioner. FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle : Program och abstracts. Gävle: Gävle University Press. S. 86-. Länk [Mer information]
Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2017). Anställningsbarhet, tillskrivelse av kompetens och karriärutveckling bland nyanlända migranter i Sverige. . [Mer information]
Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2017). Ascriptions of employability, competence and career continuance among newly arrived migrants in Sweden. . [Mer information]
Kusterer, H. & Bernhard-Oettel, C. (2017). Psychological and intersectional perspectives on employability among foreign born residents in Sweden<em> </em>. . [Mer information]

Rapporter

Trygged, S., Kusterer, H. & Lilja, M. (2021). Integration Gävleborg 2.0 : Intervjustudie om upplevda möjligheter och hinder för arbetsmarknadsetablering för migranter med låg utbildning. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (FOU-rapport 55) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S., Kusterer, H., Halin, N. & Trygged, S. (2021). Våldsprevention genom Huskurage : Utvärdering och följeforskning av en förebyggande insats i Gävle kommun 2020. Gävle: Gävle University Press. 62 s. (FOU-rapport 54) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-01-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)