Sök

Forskarpresentation

Igor Knez

Forskarpresentation

Igor Knez

Professor

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Autobiografiskt minne och självet samt klimatets psykologi.

LÄS MER OM

Min forskning faller inom två områden:

  • Autobiografiskt minne och självet
  • Klimatförändringens psykologi

Senaste forskningsprojekt

  • Urbana klimatrum: Ett tvärvetenskapligt projekt mellan psykologi, naturgeografi och arkitektur, Högskolan i Gävle och Göteborgs universitet, finansierat av Formas i fem år med ca 2 miljoner/år
  • Affekt och ljus i digitala spelmiljöer: Ett tvärvetenskapligt projekt mellan psykologi, teknik och konst, Högskolorna i Gävle och Malmö, finansierat av KK-stiftelsen i 2 år med ca 0.6 miljoner/år
  • Urban turism och klimatförändring: Genom "Urban-Net" har Formas och motsvarande forskningsråd i Turkiet och Portugal möjliggjort ett tvåårigt projekt (ca 1 miljon/år för den svenska gruppen; Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle) kallat "Stadsturism och Klimatförändring". Projektet inkluderar forskare specialiserade inom klimatologi, geografi, regionalplanering, ekonomi och psykologi.

Samverkan

Under åren och i mitt forskningsarbete har jag samarbetat med flera svenska och utländska organisationer, högskolor och universitet.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)