Sök

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Psykologi

Katrin Lättman forskar primärt inom reseupplevelser och upplevd tillgänglighet inom vardagligt, hållbart resande, med fokus på olika grupper (exempelvis äldre eller arbetspendlare) samt relationen mellan tillgänglighet och välmående. Katrin har tidigare utvecklat ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt tittat på vad som påverkar upplevelser av tillgänglighet för olika geografiska områden och segment av befolkningen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningsprojekt start 1 juni 2021

Projekt: Walkurban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Ett EU-projekt som bland annat tittar på individers upplevelser av tillgänglighet i olika typer av urbana miljöer. Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

De Vos, J., Lättman, K., van der Vlugt, A., Welsch, J. & Otsuka, N. (2022). Determinants and effects of perceived walkability: a literature review, conceptual model and research agenda. Transport reviews. 10.1080/01441647.2022.2101072 [Mer information]
Olsson, L., Friman, M. & Lättman, K. (2021). Accessibility barriers and perceived accessibility : Implications for public transport. Urban Science, 5 (3). 10.3390/urbansci5030063 [Mer information]
Sukhov, A., Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2021). Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach.. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 93. 10.1016/j.trd.2021.102732 [Mer information]
Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Carpoolers' perceived accessibility of carpooling. Sustainability, 12 (21). 10.3390/su12218976 [Mer information]
Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Public Transport Quality, Safety, and Perceived Accessibility. Sustainability, 12 (9). 10.3390/su12093563 [Mer information]
Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2020). Restricted car-use and perceived accessibility. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 78. 10.1016/j.trd.2019.102213 [Mer information]
Kawabata, Y., Ryo, T., Friman, M., Olsson, L., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Time Series Analysis of the Causal Effects among Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty and Frequency of Public Transportation Use. Frontiers in Built Environment, 6. 10.3389/fbuil.2020.00137 [Mer information]
Olsson, L., Friman, M., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Travel and life satisfaction - From Gen Z to the silent generation. Journal of Transport and Health, 18. 10.1016/j.jth.2020.100894 [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2019). Perceived Accessibility, Satisfaction with Daily Travel, and Life Satisfaction among the Elderly. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (22), 1-15. 10.3390/ijerph16224498 [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2018). A new approach to accessibility – Examining perceived accessibility in contrast to objectively measured accessibility in daily travel. Research in Transportation Economics, 69, 501-511. 10.1016/j.retrec.2018.06.002 [Mer information]
Rhodes, P., Mihalits, D., Lättman, K., Rodax, N., Hornung, S., Chistensen, A., Degen, J., Schüttengruber, V., Tchitchihé, M., Haq, S., Nebowsky, A., Pern, T., Schraube, E. & Botelho, V. (2018). Hidden Present, Visible Absent in the City of Dreams : Assembling the Collective Imagination. Human Arenas, 1 (2), 151-165. 10.1007/s42087-018-0020-z [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2016). Development and test of the perceived accessibility scale (PAC) in public transport. Journal of Transport Geography, 54, 257-263. 10.1016/j.jtrangeo.2016.06.015 [Mer information]
Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2016). Perceived Accessibility of Public Transport as a Potential Indicator of Social Inclusion. Social Inclusion, 4 (3), 36-45. 10.17645/si.v4i3.481 [Mer information]

Doktorsavhandling

Lättman, K. (2018). Perceived Accessibility : Living a satisfactory life with help of the transport system. Diss. (sammanfattning), 2018. Karlstad: Karlstads universitet. 77 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Lättman, K. (2022). Quality, safety, and perceived accessibility in public transport. . [Mer information]
Lättman, K. (2021). Nowhere to go - How older people perceive their travel during Covid-19. . [Mer information]
Lättman, K., Olsson, E. & Friman, M. (2015). Development and test of the Perceived Accessibility Scale (PAC) in public transport. . [Mer information]

Licentiatavhandling

Lättman, K. (2016). Perceived Accessibility : Capturing the Traveller Perspective. Lic.-avh. (sammanfattning), 2016. Karlstad: Karlstads universitet. 34 s. Länk [Mer information]

Recensioner

Lättman, K. (2017). Book review: Planning for Public Transport Accessibility: an international sourcebook. By Curtis, C. and Scheurer, J. (2016). London: Routledge. ISBN: 978-1472447241. Elsevier. Journal of Transport Geography. Elsevier. S. 263-264. 10.1016/j.jtrangeo.2017.06.007 [Mer information]
Publicerad av: Sandra Wikner Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-09-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)