Sök

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Psykologi

Katrin Lättman forskar primärt inom reseupplevelser och upplevd tillgänglighet inom vardagligt, hållbart resande, med fokus på olika grupper (exempelvis äldre eller arbetspendlare) samt relationen mellan tillgänglighet och välmående. Katrin har tidigare utvecklat ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt tittat på vad som påverkar upplevelser av tillgänglighet för olika geografiska områden och segment av befolkningen.

AKTUELL FORSKNING

Forskningsprojekt start 1 juni 2021

Projekt: Walkurban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Ett EU-projekt som bland annat tittar på individers upplevelser av tillgänglighet i olika typer av urbana miljöer. Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)