Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Psykologi

Katrin Lättman forskar på upplevelser och tillgänglighet inom vardagligt resande, såsom exempelvis arbetsresor. Forskningen fokuserar främst på psykologiska aspekter av hållbart resande och innefattar studier utifrån olika typer av färdmedel och olika grupper av individer (såsom arbetspendlare eller utsatta grupper); betydelsen av psykosociala faktorer för olika upplevelser/beteenden, samt utifrån relationen mellan reseupplevelser och hälsa.

Forskningen har rent praktiskt resulterat i utvecklingen av ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt ett instrument för att utvärdera walkability (gångvänlighet) kallad Short Perceived Walkability Scale (SPWS).

AKTUELL FORSKNING

Projekt: WalkUrban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Projekttid 2021-2024.

Ett EU-projekt som fokuserar på olika typer av tillgänglighet (Walkability) i urbana områden i tre Europeiska städer, Göteborg, Genua, och Dortmund. Projektet samlar in data utifrån två målområden per stad med hjälp av fyra olika metoder- och syftar till att öka kunskapen kring olika människors upplevelser av sin tillgänglighet i staden utifrån ett inkluderande perspektiv. Ett fokus ligger på arbetspendlares upplevelser av sina arbetsresor. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala aktörer och ILS, Tyskland; UCL, London samt Genua Stad, Italien som huvudpartners. Läs mer om projektet på vår hemsida[KL1] . Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Walkurban – tillgängliga urbana miljöer utifrån ett inkluderande perspektiv

Samarbeten

Karlstads Universitet: CTF; centrum för tjänsteforskning; https://www.kau.se/ctf och avd för psykologi. Forskning tillsammans med bl.a. prof. Lars E Olsson och prof. Margareta Friman, samt Satoshi Fujii, Kyoto Universitet, Japan.

Victoria University, Australien. Projekt: Social Value creation for transport and infrastructure. Aims at securing jobs in West Melbourne by researching transport opportunities for a diversity of individuals: https://www.vu.edu.au/vu-rise-recover-innovate-sustain-evolve/jobs-skills-hub/social-value-creation-for-transport-infrastructure

KTH/VTI: Mistra SAMS – projektet (sustainable accessibility and mobility services): https://www.sams.kth.se/team

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

De Vos, J., Lättman, K., van der Vlugt, A., Welsch, J. & Otsuka, N. (2023). Determinants and effects of perceived walkability: a literature review, conceptual model and research agenda. Transport reviews, 43 (2), 303-324. 10.1080/01441647.2022.2101072 [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L., Waygood, E. & Friman, M. (2023). Nowhere to go – effects on elderly's travel during Covid-19. Travel Behaviour & Society, 32. 10.1016/j.tbs.2023.100574 [Mer information]
Andersson, J., Björklund, G., Wallén Warner, H., Lättman, K. & Adell, E. (2023). The complexity of changes in modal choice: A quasi-experimental study. Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour, 96, 36-47. 10.1016/j.trf.2023.05.015 [Mer information]
Jamei, E., Chan, M., Chau, H., Gaisie, E. & Lättman, K. (2022). Perceived Accessibility and Key Influencing Factors in Transportation. Sustainability, 14 (17). 10.3390/su141710806 [Mer information]
Olsson, L., Friman, M. & Lättman, K. (2021). Accessibility barriers and perceived accessibility : Implications for public transport. Urban Science, 5 (3). 10.3390/urbansci5030063 [Mer information]
Sukhov, A., Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2021). Assessing travel satisfaction in public transport: A configurational approach.. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 93. 10.1016/j.trd.2021.102732 [Mer information]
Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Carpoolers' perceived accessibility of carpooling. Sustainability, 12 (21). 10.3390/su12218976 [Mer information]
Friman, M., Lättman, K. & Olsson, L. (2020). Public Transport Quality, Safety, and Perceived Accessibility. Sustainability, 12 (9). 10.3390/su12093563 [Mer information]
Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2020). Restricted car-use and perceived accessibility. Transportation Research Part D : Transport and Environment, 78. 10.1016/j.trd.2019.102213 [Mer information]
Kawabata, Y., Ryo, T., Friman, M., Olsson, L., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Time Series Analysis of the Causal Effects among Perceived Quality, Satisfaction, Loyalty and Frequency of Public Transportation Use. Frontiers in Built Environment, 6. 10.3389/fbuil.2020.00137 [Mer information]
Olsson, L., Friman, M., Lättman, K. & Fujii, S. (2020). Travel and life satisfaction - From Gen Z to the silent generation. Journal of Transport and Health, 18. 10.1016/j.jth.2020.100894 [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L., Friman, M. & Fujii, S. (2019). Perceived Accessibility, Satisfaction with Daily Travel, and Life Satisfaction among the Elderly. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (22), 1-15. 10.3390/ijerph16224498 [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2018). A new approach to accessibility – Examining perceived accessibility in contrast to objectively measured accessibility in daily travel. Research in Transportation Economics, 69, 501-511. 10.1016/j.retrec.2018.06.002 [Mer information]
Rhodes, P., Mihalits, D., Lättman, K., Rodax, N., Hornung, S., Chistensen, A., Degen, J., Schüttengruber, V., Tchitchihé, M., Haq, S., Nebowsky, A., Pern, T., Schraube, E. & Botelho, V. (2018). Hidden Present, Visible Absent in the City of Dreams : Assembling the Collective Imagination. Human Arenas, 1 (2), 151-165. 10.1007/s42087-018-0020-z [Mer information]
Lättman, K., Olsson, L. & Friman, M. (2016). Development and test of the perceived accessibility scale (PAC) in public transport. Journal of Transport Geography, 54, 257-263. 10.1016/j.jtrangeo.2016.06.015 [Mer information]
Lättman, K., Friman, M. & Olsson, L. (2016). Perceived Accessibility of Public Transport as a Potential Indicator of Social Inclusion. Social Inclusion, 4 (3), 36-45. 10.17645/si.v4i3.481 [Mer information]

Recensioner

Lättman, K. (2017). Book review: Planning for Public Transport Accessibility: an international sourcebook. By Curtis, C. and Scheurer, J. (2016). London: Routledge. ISBN: 978-1472447241. Elsevier. Journal of Transport Geography. Elsevier. S. 263-264. 10.1016/j.jtrangeo.2017.06.007 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)