Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Forskarpresentation

Katrin Lättman

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Psykologi

Katrin Lättman forskar på upplevelser och tillgänglighet inom vardagligt resande, såsom exempelvis arbetsresor. Forskningen fokuserar främst på psykologiska aspekter av hållbart resande och innefattar studier utifrån olika typer av färdmedel och olika grupper av individer (såsom arbetspendlare eller utsatta grupper); betydelsen av psykosociala faktorer för olika upplevelser/beteenden, samt utifrån relationen mellan reseupplevelser och hälsa.

Forskningen har rent praktiskt resulterat i utvecklingen av ett verktyg för att mäta upplevd tillgänglighet inom dagligt resande och med olika (kombinationer av) färdmedel, kallat Perceived accessibility scale (PAC), samt ett instrument för att utvärdera walkability (gångvänlighet) kallad Short Perceived Walkability Scale (SPWS).

AKTUELL FORSKNING

Projekt: WalkUrban – skapa potential för tillgängliga och fotgängarvänliga urbana miljöer. Projekttid 2021-2024.

Ett EU-projekt som fokuserar på olika typer av tillgänglighet (Walkability) i urbana områden i tre Europeiska städer, Göteborg, Genua, och Dortmund. Projektet samlar in data utifrån två målområden per stad med hjälp av fyra olika metoder- och syftar till att öka kunskapen kring olika människors upplevelser av sin tillgänglighet i staden utifrån ett inkluderande perspektiv. Ett fokus ligger på arbetspendlares upplevelser av sina arbetsresor. Projektet bedrivs i nära samarbete med lokala aktörer och ILS, Tyskland; UCL, London samt Genua Stad, Italien som huvudpartners. Läs mer om projektet på vår hemsida[KL1] . Finansieras av Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

Walkurban – tillgängliga urbana miljöer utifrån ett inkluderande perspektiv

Samarbeten

Karlstads Universitet: CTF; centrum för tjänsteforskning; https://www.kau.se/ctf och avd för psykologi. Forskning tillsammans med bl.a. prof. Lars E Olsson och prof. Margareta Friman, samt Satoshi Fujii, Kyoto Universitet, Japan.

Victoria University, Australien. Projekt: Social Value creation for transport and infrastructure. Aims at securing jobs in West Melbourne by researching transport opportunities for a diversity of individuals: https://www.vu.edu.au/vu-rise-recover-innovate-sustain-evolve/jobs-skills-hub/social-value-creation-for-transport-infrastructure

KTH/VTI: Mistra SAMS – projektet (sustainable accessibility and mobility services): https://www.sams.kth.se/team

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

De Vos, J., Lättman, K., Prichard, E., van der Vlugt, A., Welsch, J. & Otsuka, N. (2023). Analysing the determinants of perceived walkability and its effects on walking (satisfaction) : World conference on Transport Research, Montreal, 20 July 2023. . [Mer information]
Welsch, J., van der Vlugt, A., Prichard, E., Lättman, K., De Vos, J. & Otsuka, N. (2023). Neighbourhood walkability people´s perceptions and vulnerabilities in three European cities : Special Session 1199: Soft mobility planning to promote liveable and inclusive cities. . [Mer information]
van der Vlugt, A., Prichard, E., De Vos, J., Lättman, K., Otsuka, N. & Welsch, J. (2023). Walkability and Accessibility perceptions of vulnerable groups and their implication for local planning practice. : Special Session: What about the people? A holistic and multifaceted approach to active travel, AESOP annual Congress: Integrating planning in a world of turbulence, July 13, Lodz, Poland. . [Mer information]
Lättman, K., Welsch, J., van der Vlugt, A., De Vos, J., Prichard, E. & Otsuka, N. (2023). Walking Satisfaction in Dortmund, Genoa and Gothenburg : Special Session: Walking in the city: Walking experiences and walking behaviour in urban settings. . [Mer information]
Lättman, K. (2022). Quality, safety, and perceived accessibility in public transport. . [Mer information]
Prichard, E. & Lättman, K. (2022). Why do people walk? Investigating urban walkability in Europe. . [Mer information]
Lättman, K. (2021). Nowhere to go - How older people perceive their travel during Covid-19. . [Mer information]
Lättman, K., Olsson, E. & Friman, M. (2015). Development and test of the Perceived Accessibility Scale (PAC) in public transport. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)