Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Blev 2017 professor i hälsofrämjande arbetsliv vid HiG och undervisar vid HiG.

Forskarpresentation

Mårten Eriksson

Professor, docent

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Tidig språkscreening

Projektet handlar dels om tidigareläggning av språkscreening vid 3 år till 2, 5 år, dels om hur språkscreening av flerspråkiga barn ska utformas. Projektet utförs i samverkan med Laleh Nayeb Dagmar Lagerberg, Anna Sarkadi, Alla vid Forskargruppen REACH
Research Enhancing Adolescent and Child Health, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, och Eva-Kristina Salameh, Institutionen för logopedi, Lunds universitet.

Barnhälsovården och logopedmottagningen, Region Gävleborg.

Föräldradeltagande i språkbedömning av barn på klinik

Projektet handlar om systematiska föräldrarapporter kan bidra till logopedbedömningar av remitterade barn. Av speciellt intresse är rapporter från flerspråkiga föräldrar. Projektet utförs i samverkan med Karin Myrberg, logopedmottagningen , Region Gävleborg

LÄS MER OM

Examina

 • Fk vid Uppsala universitet med ämnena psykologi, filosofi, etnologi, antropologi, lingvistik, konstvetenskap, estetik och idé- och lärdomshistoria 1990
 • Fd i psykologi vid Uppsala universitet 1990
 • Docent i psykologi vid Uppsala universitet 2004
 • Professor vid Högskolan i Gävle 2017

 Anställningar

 • Universitetslektor i psykologi vid Högskolan i Gävle, Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 2001 -01-01 — (fr o m 2010 Akademin för hälsa och arbetsliv)
 • Universitetslektor vid Högskolan i Gävle, institutionen för vårdvetenskap och sociologi 1998-2000
 • Högskolelektor augusti 1993 — december 1997 vid Vårdhögskolan i Gävle
 • Forskare (deltid ca 40% 1999-2003) vid psykologiska institutionen, Uppsala Universitet
 • Forskare vid Arbetsmiljöinstitutet, enheten för psykofysik 1992-1993
 • Doktorandtjänst i psykologi vid Uppsala Universitet 1986-1990
 • Delvis föräldraledig 1991-1992
Publicerad av: Julia Högnelid Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)