Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ola Nordhall

Ola Nordhall, lektor i psykologi.

Forskarpresentation

Ola Nordhall

Universitetslektor

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Personlig- respektive kollektiv arbetsidentitet och dess samband med anställdas arbetsmotivation, rättvisa, mental hälsa och utmattning. Hur psykologiska arbetskrav- & resurser kan förklara dessa samband. Sambanden mellan emotion och kognition i formationen av arbetsrelaterad identitet. Upplevelser av personlig och kollektiv arbetsidentitet och organisatorisk rättvisa under en organisationsförändring.

Moralisk bedömning & engagemang hos människor med ett framtida kontra nutida tidsperspektiv. Fenomenologin hos självdefinierande moraliskt minne och dess relationer till självmedvetna känslor av skuld och vilja att göra fel (moralisk avsikt) i sociala och ekonomiska moraliska situationer.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Nordhall, O., Knez, I. & Willander, J. (2021). Emotion and cognition in personal and collective work-identity formation: variable- and person-oriented analyses. Heliyon, 7 (6). 10.1016/j.heliyon.2021.e07210 [Mer information]
Nordhall, O., Knez, I., Saboonchi, F. & Willander, J. (2020). Teachers’ personal and collective work-identity predicts exhaustion and work motivation : Mediating roles of psychological job demands and resources. Frontiers in Psychology, 11. 10.3389/fpsyg.2020.01538 [Mer information]
Nordhall, O. & Knez, I. (2018). Motivation and Justice at Work : The Role of Emotion and Cognition Components of Personal and Collective Work Identity. Frontiers in Psychology, 8. 10.3389/fpsyg.2017.02307 [Mer information]
Nordhall, O., Knez, I. & Saboonchi, F. (2018). Predicting general mental health and exhaustion : the role of emotion and cognition components of personal and collective work-identity.. Heliyon, 4 (8). 10.1016/j.heliyon.2018.e00735 [Mer information]
Knez, I. & Nordhall, O. (2017). Guilt as a motivator for moral judgment : An autobiographical memory study. Frontiers in Psychology, 8 (May). 10.3389/fpsyg.2017.00750 [Mer information]
Nordhall, O. & Agerström, J. (2013). Future-oriented people show stronger moral concerns. Current Research in Social Psychology, 21 (6), 52-63. [Mer information]

Doktorsavhandling

Nordhall, O. (2021). Feeling and Thinking at Work : Personal and Collective Work-Identity Predictions and Formations. Diss. (sammanfattning), 2021. Gävle: Gävle University Press. 54 s. (Doctoral thesis 19) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Nordhall, O., Knez, I. & Willander, J. (2019). Emotion and cognition play different roles in the formation of personal vs. collective work-identity. . [Mer information]
Nordhall, O., Knez, I. & Saboonchi, F. (2018). Teachers' personal work-identity predicts emotional exhaustion and work motivation : a mediating role of job demands and resources. FALF KONFERENS 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. Länk [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Nordhall, Ola (2011). Time on My Mind and My Moral Judgment : Effects of Time Perspective and Temporal Distance on Moral Judgment. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 33 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)