Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ola Nordhall

Ola Nordhall, lektor i psykologi.

Forskarpresentation

Ola Nordhall

Universitetslektor

Forskningsämne: Psykologi

AKTUELL FORSKNING

Personlig- respektive kollektiv arbetsidentitet och dess samband med anställdas arbetsmotivation, rättvisa, mental hälsa och utmattning. Hur psykologiska arbetskrav- & resurser kan förklara dessa samband. Sambanden mellan emotion och kognition i formationen av arbetsrelaterad identitet. Upplevelser av personlig och kollektiv arbetsidentitet och organisatorisk rättvisa under en organisationsförändring.

Moralisk bedömning & engagemang hos människor med ett framtida kontra nutida tidsperspektiv. Fenomenologin hos självdefinierande moraliskt minne och dess relationer till självmedvetna känslor av skuld och vilja att göra fel (moralisk avsikt) i sociala och ekonomiska moraliska situationer.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Nordhall, O., Knez, I. & Willander, J. (2019). Emotion and cognition play different roles in the formation of personal vs. collective work-identity. . [Mer information]
Nordhall, O., Knez, I. & Saboonchi, F. (2018). Teachers' personal work-identity predicts emotional exhaustion and work motivation : a mediating role of job demands and resources. FALF KONFERENS 2018 : Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?. Gävle: Gävle University Press. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)