Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Åsa Vidman

Åsa Vidman

Forskarpresentation

Åsa Vidman

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Hiswåls, A., Wulff Hamrin, C., Vidman, Å. & Macassa, G. (2020). Corporate social responsibility and external stakeholders’ health and wellbeing: A viewpoint. Journal of Public Health Research, 9 (1), 27-30. 10.4081/jphr.2020.1742 [Mer information]
Vidman, Å. & Strömberg, A. (2020). Leadership for a healthy work environment - a question about who, what and how. Leadership in Health Services, 34 (1), 1-15. 10.1108/LHS-06-2020-0041 [Mer information]
Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here” : meaningful work tasks from care workers' view. Working with Older People, 22 (2), 111-120. 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]

Böcker

Vidman, Å. (2018). Från kamratförening till yrkesförening : ett sekel med Föreningen Social Omsorg. Malmö: Solentro. 273 s. [Mer information]

Doktorsavhandling

Vidman, Å. (2007). Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna. Diss. , 2007. Luleå: Luleå tekniska universitet. 215 s. (Doctoral Thesis 2007:21) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till : ledarskap som hälsofrämjande faktor. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]
Eriksson, M., Vidman, Å. & Josefsson, B. (2014). Vad i arbete är hälsofrämjande?. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle: Gävle University Press. S. 43-59. [Mer information]
Vidman, Å. (2012). Sjukskrivning och socialt omsorgsarbete. Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. S. 280-297. [Mer information]
Vidman, Å. (2009). Långtidssjukskrivning som en fråga om att bete sig rätt. Arbete, sjukdom och moral : : om sjukskrivning oh vägen tillbaka till arbetet. Lund: Studentlitteratur. [Mer information]
Vidman, Å. (2008). Langtidssykemeldning som et spörsmål om å leve rätt. Arbeid, sykdom og moral : Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Bergen: Fagboksforlaget. S. 69-92. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)