Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Brita Backlund Rambaree

Brita Backlund Ramaree har en utbildningsbakgrund i socialt arbete, socialpolitik och sociologi och intresserar sig för hur dessa perspektiv kan tillämpas på företags samhällsansvar och hållbarhetsfrågor.

Forskarpresentation

Brita Backlund Rambaree

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

Brita Backlund Rambaree disputerade vid Stockholms universitet i januari 2017 med avhandlingen Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility: Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Avhandlingen handlar om företags samhällsansvar och hur detta formas i företags självrapportering och genom institutionella investerares arbete med ansvarsfulla/hållbara investeringar.

Brita har en utbildningsbakgrund i socialt arbete, socialpolitik och sociologi och intresserar sig för hur dessa perspektiv kan tillämpas på företags samhällsansvar och hållbarhetsfrågor.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Macassa, G., Rashid, M., Backlund Rambaree, B. & Chowdhury, E. (2022). Corporate Social Responsibility Reporting for Stakeholders’ Health and Wellbeing in the Food and Beverage Industry: A Case Study of a Multinational Company. Sustainability, 14 (9). 10.3390/su14094879 [Mer information]
Rambaree, K., Båld, M. & Backlund Rambaree, B. (2022). Worlds apart! Environmental injustices in Mauritius, Peru and Sweden. International Social Work, 65 (1), 49-63. 10.1177/0020872819889391 [Mer information]
Chowdhury, E., Backlund Rambaree, B. & Macassa, G. (2021). CSR Reporting of Stakeholders’ Health: Proposal for a New Perspective. Sustainability, 13 (3). 10.3390/su13031133 [Mer information]
Backlund Rambaree, B. (2021). Discourse and power in the institutionalisation of corporate social responsibility (CSR) : A comparative perspective. Cogent Social Sciences, 7 (1). 10.1080/23311886.2020.1852673 [Mer information]
Rambaree, K. & Backlund Rambaree, B. (2021). "Out of the frying pan into the fire”: Mauritian social workers’ perspectives on disaster governance in Mauritius. British Journal of Social Work, 51 (5), 1585-1604. 10.1093/bjsw/bcab102 [Mer information]
Backlund Rambaree, B. (2020). Content in the Context of Welfare Configurations : A Comparative Institutional Analysis of Self-Reporting on Corporate Social Responsibility. Social Responsibility Journal, 16 (4), 487-506. 10.1108/SRJ-07-2017-0121 [Mer information]
Backlund Rambaree, B. (2020). Ecosocial work through corporate social responsibility : The case of company engagement with civil society in coastal communities in Mauritius. Journal of the Indian Ocean Region, 16 (1), 47-62. 10.1080/19480881.2020.1709375 [Mer information]

Doktorsavhandling

Backlund Rambaree, B. (2016). Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility : Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts. Diss. (sammanfattning), 2017. Stockholm: Stockholm University. 37 s. (Stockholm Studies in Sociology. New series 64) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Backlund Rambaree, B. (2021). Ecosocial work through corporate social responsibility: the case of company engagement with civil society in coastal communities in Mauritius. Environmental Citizenship in the Indian Ocean Region. Routledge. S. 47-62. [Mer information]

Konferensbidrag

Backlund Rambaree, B., Davies, P., Ponian, C. & Rambaree, K. (2008). People in Micro Businesses & The Blue Bay Marine Park : An Analysis of Knowledge, Attitudes and Perceived Benefits. . [Mer information]
Rambaree, K. & Backlund Rambaree, B. (2007). Higher Education (HE) for Voluntary Social Workers (VSWs) in Mauritius : Beneficiaries´ Personal Motivation and their Perceived Contribution towards the National Millennium Development Goals (NMDGs). . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)