Gå till eugreenalliance
Sök
Andreas Örnehag

Andreas Örnehag

Doktorand

Forskningsämne: socialt arbete

E-post: andreas.ornehag@hig.se
Telefon: 070-820 81 14

 

 

Andreas Örnehags forskning sker inom socialt arbete med fokus på framtidens äldreomsorg. Forskningen kommer att undersöka hur välfärdsteknik kan införas i äldreomsorgen. Hur skapas god och säker omsorg utifrån individens behov? Vilka möjligheter och konsekvenser får införandet? Det är framförallt vårdbiträden och undersköterskor som kommer att delta i studien samt omsorgstagare, dvs. personer som anlitar äldreomsorgen.

Aktuell forskning

Just nu är Andreas Örnehag engagerad i ett forskningsprojekt om Välfärdsteknik i äldreomsorgen- möjligheter och konsekvenser för personal och brukare. Syftet med projektet är att studera hur välfärdsteknik kan införas i äldreomsorgen och vilka möjligheter och konsekvenser införandet har för personal och brukare. Den personal som studeras är vård- och omsorgspersonal, det vill säga vårdbiträden och undersköterskor. De äldre brukare (65+) som studeras är de som beviljats insatser med stöd av välfärdsteknik. Genom att i första hand kartlägga personalens och i andra hand brukarnas upplevelser och erfarenheter skapas möjligheter till att analysera hur processen går till, samt vilka hinder och möjligheter som finns i införandeprocessen. Projektet pågår från 20191201 och beräknas vara i mål 20241231, Sandvikens kommun.

Utöver forskningen kommer Andreas vara aktiv i olika forskargrupper framförallt inom äldreforskning, till exempel i det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning och i forskargruppen "Det goda åldrande" vid Högskolan i Gävle.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Magnus Isaksson Sidan uppdaterades: 2020-09-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)